Husgrund med renoveringsbehov.

Renovera husgrund.

Sockelputsen som sitter på husgrunden ska klara av stora påfrestningar. Därför så använder man sig av oftast ett hårdare och starkare putsbruk. Cementputs A är nog den vanligaste varianten. Dess hårdare sammansättning gör det mer motståndskraftigt mot fukt och vatten vilket är kritiskt för att undvika absorbering och därmed minska risken för frostskador och andra väderrelaterade skador.

Det är tåligt putsbruk som är mer vattenavvisande och suger inte åt sig fukt och vatten lika mycket som ett svagare putsbruk.

En husgrund har ett tufft arbete.

Tänker man på alla typer av väderlekar som fastighetens husgrund ska klara av och särskilt under vintertid med snödrivor som ligger i emot och kan orsaka frostsprängningar i sockelputsen.

Vi har även markfukt som sprider sig och andra typer av blöta så talar det sitt tydliga språk att en husgrund måste klara av dom mest tuffaste förhållanden. Det är därför viktigt att välja en puts som kan motstå dessa variationer.

Måla husgrund. Vi är specialister på att renovera husgrunder.

         

Rätt putsbruk och passande färg.

Huset vilar på sockeln så man ska inte nonchalera dom skador man upptäcker i sockelputsen. Tänker man på vad en husgrund ska bära upp så förstår man vilken viktig funktion husgrunden har och också hur viktigt det är att sockel befinner sig i ett bra skick. Sprickor och andra skador så som bomputs ska man undersöka noga och se om sprickor är genomgående eller om det enbart ytliga skador. Sprickor i sockelputsen som är genomgående kan släppa in vatten och fukt. Detta brukar resultera i att källarväggen på insidan får fuktskador.

Kontrollera även insidan av dina putsade väggar i källaren.

Man bör alltid även undersöka insidan av källarväggar när man upptäcker skador i yttre delar av  sockelputsen. Sprickor som forsätter under marknivå kommer man enbart åt om man väljer att gräva upp. Putslagningar ska göras med med likvärdigt putsbruk. Vid nyputsning av sockelputs och även vid mindre utförda lagningar ska putsen tillåtits torkat ut ordentligt innan målning startas.

När dessa kriterier är uppfyllda kan man starta att utföra målning utav sockelputsen. Målning av sockel ska utföras med målarfärg som är avsedda för puts och betong för att ge ett hållbart och bestående resultat.

Låt oss måla om din sockelputs.

Måla om husets sockelputs.         Ny färg på sockelputs.

Val av kulör.

Man bör tänka på att när man väljer kulör till husets husgrund så påverkar detta helhetsintrycket av ditt hus. En del fastighetsägare vill att sockelfärgen ska skapa en ordentlig kontrast mellan fasad och husgrund. Andra vill att sockel och fasad ska ha likvärdiga kulörer. Smaken och upplevelsen av kulörer skiljer sig åt. Oavsett kulör så är ändå det viktigaste att sockelputs och färg ger det skydd som din husgrund behöver.

Val av rätt färg.

Utöver kulörval bör man också tänka på vilken typ av sockelfärg som passar på just din husgrund. Är din husgrund målad sedan tidigare bör man tänka på att alla färger är tyvärr inte kompatibla med varandra. Man bör alltid försöka ta reda på vilken färgtyp som använts vid tidigare målning. Rätt val av färg till din husgrund är en viktig del för att kunna utgöra ett starkt skydd.

Man bör också tänka på för att få bästa resultat när man utför målning så bör man måla hela sidor av sockelputsen  i ett svep utan avbrott. Detta för undvika att få synliga skarvar i färgen efter målning.

Renovera vid rätt årstid.

Alla målarfärger kräver en viss temperatur för att torka ut och så även putsbruk. Detta blir särskilt viktigt att tänka på vid arbeten under höstperioden då stora skillnader mellan temperaturer kan skilja sig väsentligt åt från natt till dagstemperaturer. Detta gäller även dom flesta andra typer av arbeten utomhus där ovanstående material används.

 

         

Enkla förebyggande åtgärder.

För att säkerställa sockelputsens långsiktiga hållbarhet är det klokt att genomföra regelbundna inspektioner. Ett enkelt tips är att går runt huset och inspektera sockelputsen med jämna mellanum. Håll koll på sprickor och andra typer av missfärgningar som kan vara tecken på en pågående fuktskada. Eventuell skadad eller trasig puts bör åtgärdas omedelbart för att förhindra att skador i sockelputsen förvärras

Undvik att plantera växter för nära sockelputsen. Vissa typer av växter kan också få fäste och börja växa fast i husgrunden och kan börja binda fukt och vatten som i sin tur tränger in och orsakar skador i sockelputsen.

En mindre skada kan snabbt öka i omfattning.

Desto längre man väntar med att åtgärda upptäckta skador på sockelputsen desto större blir risken för ökad omfattning. När exempelvis befintlig sockelfärg börjat flagna så är det dags att börja tänka på ommålning av husgrunden.

Dagvattnet bör ledas bort från husgrunden.

Dagvatten kan orsaka problem för dig som är fastighetsägare. Vill det sig illa så kan husgrunden komma till skada. Ditt tak tar emot stora mängder vatten som ska ledas bort. Hängrännor och stuprör hjälper till med denna uppgift. Har man då inget dräneringsrör nedlagt i marken så finns det risk att husgrunden får ta emot allt regnvatten och kan orsaka vatten och fuktskador som ett slutligt resultat.

I dessa fall kan man försöka leda bort vatten i från stuprören med olika metoder. Många löser problemet med att hänga en extra hängränna nedtill på stupröret som leder bort vattnet från fastigheten med åtminstone någon meter men längre avstånd är att föredra om möjligt.

Andra ställer dit modell större vattentunna. Temporärt eller permanent. Uppsamlat dagvatten kan man också använda till att vattna exempelvis en rabatt eller kanske en gräsmatta. Då blir detta vatten en resurs istället för ett problem.

Få en frisk miljö även invändigt.

Husgrunden och källarutrymmen ska hållas fria från fukt och vatten och i många fall är ett dräneringsarbete enda sättet att komma tillrätta med fuktproblem på väggar och golv i källarutrymmen. Utförande av en dränering kan variera beroende på husgrund och även vilka markförhållande fastigheten har.

Ökad fukt i väggar och golv kan leda till mögel och andra typer av påväxt som gör huset sjukt och i värsta fall även leda till ohälsa för dom boende. Upptäcker man skador eller missfärgningar invändigt på källarvägar och källargolv så kan det behövas ett dräneringsarbete för att komma åt detta problem.

Har man gjort en ordentligt genomförd dränering på ett korrekt sätt så har man förbättrat chansen till att få en frisk husgrund och ett välmående hus betydligt.

Vi återställer din husgrund till ursprungligt skick.

       

Att sköta om och utföra löpande underhållsarbete på fastigheten är en grundläggande tumregel för att behålla ett bra skick av husbyggnaden. Stor som liten. Kom i håg att ett eftersatt underhåll leder oftast till onödigt stora renoveringskostnader i slutändan och kan även skapa en besvärlig tillvaro för dom boende.

Behöver du renovera och måla om din husgrund?

Vi hjälper dig gärna med att renovera och måla om din trasiga husgrund. Hos oss hittar du specialister på denna typ av renoveringar av sockelputs. Kontakta oss redan i dag för mer information.

Pågående putsning av sockel.   Putsning av pelare till balkong.   Bilden visar putsarbete på sockelputs.

Fasadspecialisten.se

Vi är specialister på att renovera fasadputs. Stort som smått. Välkommen till oss.


Intresseanmälan.

Behöver du hjälp med att renovera din husgrund? Kontakta oss gärna. Fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Din intresseanmälan.