Klottersanering och fasadputs kan vara ett gissel.

Klotter kan vara svårt att åtgärda.

Klotter är ett annat problem för många fastighetsägare som är svårt att komma åt. Överlag så sker klottring oftast på lite större flerfamiljshus men även mindre villor klottras ned. Först och främst ser det inget vidare snyggt ut utan ger snarare en känsla av uteblivet underhåll. Det är heller inte så lätt att sanera fasadputs från klotter utan att skada underlaget. Vi har sett otaliga exempel på missfärgade fasadputser i Stockholm efter klottersanering. Det bästa alternativet är ibland att måla dom fasadpartier som varit nedklottrade och sanerade om man vill ha en snygg fasadputs igen.

Sanering av fasadputs från klotter kan vara knepigt och riskerar att skada fasadens underlag. Missfärgningar är vanliga efter sanering och det saknas ofta en enkel lösning på detta problem. Att försöka ta bort klotter utan att förstöra fasadens ursprungliga skick kräver precision och kunskap om lämpliga saneringsmetoder.

Klotter verkar också ha en tendens att dra till sig mer klotter om det får sitta kvar någon längre period. En snabb respons med klottersanering är viktig för att undvika att det blir en magnet för ytterligare klotter. Fastighetsägare bör överväga att ha en plan för snabb sanering och ta itu med klotter så snart det upptäcks. Detta kan minska risken för att fastigheten blir måltavla för återkommande klotter.

Förebyggande åtgärder vid klottersanering.

Teknologiska framsteg har lett till utvecklingen av klotteravvisande beläggningar. Dessa beläggningar kan göra det svårare för olika färgtyper att få fäste och underlättar sanering. Fastighetsägare bör överväga att utforska sådana teknologiska lösningar för att ytterligare stärka sina förebyggande åtgärder.

         

Nedklottrade fasader är inte vackert.

Alla underlag klarar olika behandlingar mot klotter när man sanerar. Betong till exempel klarar av en ganska tuff behandling medan en kalkputsad fasad inte gör det. Har du sanerat din fasadputs med ett resultat du inte är nöjd med kan vi hjälpa dig med omfärgning av hela eller delar av partier av din fasadputs. I bland kan det räcka med att måla om ett angränsat parti för att få ett bra resultat men i bland får man färga om exempelvis en hel väggyta för att det inte ska få ett lappat utseende.

Vanlig metod vid klottersanering.

Metoderna att sanera klotter kan variera men den vanligaste varianten är förmodligen att på kemiskt väg försöka att ta bort klottret. Detta innebär att man påför ett medel som får verka en stund och löser upp exempelvis sprayfärg för att sedan spolas bort med vatten. I dag använder sig många av miljöanpassade och biologiskt nedbrytbara produkter som är snälla mot vår miljö.

Mekanisk borttagning av klotter.

Har man provat det mesta utan resultat så kan man ta itu med problemet rent mekaniskt. Försiktigt bästring är en metod att tillgå. Vid mindre nedklottrade ytor så kan man också prova att använda sig av en stålborste och fösiktigt försöka borsta bort klottret. Det går också att använda en skrapa och arbeta sig fram försikigt.

Denna metod tar oftast bort det övre lagret av fasadputsen vilket gör att man måste måla och även kanske putsa i med putsbruk beroende hur djupt ner i putsen man gått. Denna metod måste anses som det sista man provar vid en klottersanering och är troligen ingenting man gör utan erfarenhet och kunskap om hur man återställer ett underlag som består av fasadputs.

Oavsett  metod så tycker vi att vid sanering av klotter så ska man ta hjälp av ett professionellt företag så man inte förstör eller förvärar fasadens utseende mer än nödvändigt. Varje klottersanering kan skilja sig åt så en ordentlig analys av underlaget om vilket metod som passar bäst bör framställas innan saneringsarbetet startar.

Fasadspecialisten.se

Specialisten på Fasadrenonering Stockholm.


Intresseanmälan.

Behöver du hjälp med att sanera klotter? Kontakta oss gärna. Fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Din intresseanmälan.