Tegelfasad och underhåll.

Tegelfasader har normalt en lång livslängd.

Tänker man att en tegelfasad är murad sten för sten så förstår man genast vilken enormt arbete det är att bygga ett hus med tegel. Tegel som fasadmaterial har en mycket lång livslängd och väldigt lite underhållsbehov. Fördelar med fasadtegel är att denna typ av fasadmaterial klarar av att stå emot vårt skiftande klimat med snabba temperaturer.

Skiftande klimat.

Från snabba temperaturförändringar till väderlekens påfrestningar bevarar tegel sitt utseende och strukturella integritet. Detta gör det till ett pålitligt val av fasadmaterial för byggnader i olika geografiska områden.

En av de mest påtagliga fördelarna med tegelfasader är deras långa livslängd och minimala underhållsbehov. Detta gör också tegel till ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart val.

En symbol för hållbarhet och tradition.

Tegel har länge varit synonymt med hållbarhet och tradition inom byggindustrin. Den tidkrävande processen att mura fast varje tegelsten skapar inte bara en fasad utan också en känsla av hantverk och beständighet.

Fasadmaterial som står sig vackert år efter år.

Idag finns ett stort utbud av fasadtegel med många olika vackra kulörer som troligen har ökat intresset att använda tegel som fasadmaterial. Självklart så påverkar de långsiktiga fördelarna med fasadtegel som exempelvis hållbarhet intresset också. Vad innehåller då tegel? Som grundbas består tegel av lera, sand och sågspån.

Röda och gula tegelsten.

Fasadtegel finns i många olika färger men dom vanligaste är nog gula och röda tegelsten. I dessa fall beror färgen på vilken typ av lera som använts. Det finns även fasadtegel som inte är gjort av lera utan innehåller krossad sandsten blandad tillsammans med kalk och vatten.

När man murar med tegelsten så kan man skapa olika mönster med tegelstenarna. Dessa mönster kallas för murförband och påverkar även intryck av den murade fasaden. Även hållfasthet kan påverkas med olika murförband.

Underhåll din tegelfasad.

Tegel går egentligen att återanvända gång på gång. Ett av dom största problem en tegelsten kan utsättas för är att väta tränger in i stenen och orsakar frostsprängning.

Ett bra sätt att underhålla en tegelfasad är att hålla fasaden ren genom att tvätta och hålla undan påväxt från alger och lavar. Fogar kan behövas återställas. Löst fogbruk kratsas ur med minst 20 mm var av nytt fogbruk appliceras med en speciellt utformad fogslev. Eventuella trasiga tegelstenar ersätts med nya hela tegelsten.

Byta ut trasiga tegelsten.

Det går att byta ut trasiga tegelsten vid behov. Om nya tegelsten skapar för stor skillnad i nyans kan man med fördel använda begagnade tegelsten i samma kulör som har åldrats på likvärdigt sätt för att minska denna risk.

       

Vackra fasader i tegelsten.

Tegelsten tillverkas i varierande storlekar och många olika kulörer. Denna variation har skapat många vackra fasader med tegelsten. Inte bara i Sverige utan i olika delar av världen.

Vacker murad tegelvägg med rött fasadtegel.  Underhåll ditt fasadtegel med nytt fogbruk.  Vacker röd murad tegelvägg i röd kulör.

Har du tröttnat på din tegelfasad och vill förnya ditt hus?

Nu gillar vi i och för sig fasader i tegel men ibland vill man förnya sitt boende. Har man tröttnat på sitt hus med tegelfasad så kan man faktiskt förändra fasadens utseende genom att färga tegelfasaden. Nu finns det flera olika metoder att för att göra detta.

En vanlig metod är att man så kallat slammar tegelfasaden först med ett slamningsbruk.I detta fall så försvinner fasadteglets skarpa kontur mot en rundare och jämnare yta. Efter slamning av fasadteglet är det möjligt att använda silikatfärg för att avfärga tegelfasaden. Silikatfärg finns att få i dom flesta kulörer.

Tänk dock på att det kan krävas bygglov.

När man förändrar fasaden radikalt på detta sätt med ett helt nytt utseende krävs det ofta ett bygglov för att få genomföra denna förändring. Kontrollera alltid mot byggnadsnämden i din kommun om vad som gäller för just dig och ditt hus innan du startar din fasadrenovering.

Hos oss hittar du specialister på fasadrenoveringar.

När du hjälp med underhållsarbete av ditt fasadtegel eller helt enkelt vill förändra utseendet på din fasad är du välkommen att kontakta oss. Vi utför fasadrenovering av både tegel samt olika typer av putsade fasader i Stockholm och närliggande områden

Fasadspecialisten.se


Intresseanmälan.

Behöver du hjälp med att renovera din tegelfasad? Vi hjälper er gärna. Fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Din intresseanmälan.