Måla träfasad.

Måla din träfasad på rätt sätt med oss.

Måla om träfasaden.

Som villaägare i Stockholm och även i andra delar av landet kan det vara bra att ha en kontakt med en fasadspecialist inom att måla träfasader för att hjälpa till och sköta om ett löpande underhåll.

Det krävs både erfarenhet och kunskap att kunna sköta om underhållet själv som är ett måste för att hålla sin träfasad i ett gott skick. Sedan ska också tid avsättas för detta arbete bland alla andra åtagen som måste utföras.

Specialister på att måla träfasader.

Vi på Fasadspecialisten.se är specialiserade på träfasader erbjuder inte bara en skicklig hand vid målning utan även värdefull expertis inom träunderhåll. Vår expertis sträcker sig från att identifiera tidiga tecken på försämring till att skräddarsy underhållsplaner för att maximera fasadens livslängd.

Regelbundna inspektioner av träfasaden möjliggör tidig upptäckt av potentiella problem. Att agera snabbt för att åtgärda små skador kan förhindra större problem.

Risk för fukt och rötskador.

Träfasaden ska klara av att stå emot vårt skiftande klimat tills det är dags att utföra en fasadrenovering igen. Med färg som krackelerar och sprickor och glipor i träfasaden finns det risk för inträngande fukt och vatten som kan skada träpanelen och även bakomliggande huskonstruktion.

Har man fått fukt och rötskador i bakomliggande konstruktion blir en fasadrenovering av den målade träfasaden betydligt mer komplicerat.

Regelbundet underhåll.

När det gäller träfasader är kvalitet nyckeln till långsiktigt hållbart underhåll. Att använda högkvalitativa material vid rengöring och målning, samt att följa tillverkarens rekommendationer, säkerställer inte bara ett vackert resultat utan även ett effektivt skydd mot väder och tidens påverkan.

Ett regelbundet underhåll lönar sig och se gärna till att åtgärda dom skador i träfasaden som uppkommit omgående. Förebyggande underhåll av en fasad bör utföras oberoende vilken typ av yttre fasadbeklädnad huset än har.

När tiden inte räcker till. Låt oss utföra er fasadmålning.

Tiden bara rusar i väg och i bland utan att man riktigt hänger med. Både familj och arbete tar mycket tid mellan varven så det är kanske inte så konstigt att man glömmer bort att tänka på det viktiga underhållet av fastigheten där man bor. Och ett eftersatt eller uteblivet underhåll är inte förlåtande på något sätt utan slutar oftast med dyra och kanske rent av onödiga renoveringskostnader om skador hade uppmärksammats och åtgärdats i tid.

Bor du i ett hus som har ett antal år på nacken med ett eftersatt yttre fastighetsunderhåll? Då är det troligen dags se över ditt yttre skydd mot klimatets alla yttre påfrestningar som din träfasad blir utsatt för.

Vi målar stort och vi målar smått i Stockholm.

Förebyggande underhåll av träfasaden ska också ske på ett säkert och tryggt sätt. Man bör inte riskera att utsätta sig själv eller andra för onödiga olycksrisker. Att klättra upp och ner på en stege med färgburkar och penslar som man behöver för att åtgärda någon skada i träpanelen kan fungera på lägre höjd men på högre höjder är det absolut inget vi rekommenderar.

Arbeta säkert på höjd.

Bra byggnadsställningar är att föredra för att kunna arbeta tryggt på lite högre höjder. Som företag är man också skyldig att se till att man har en trygg och säker arbetsplats både för sig själv och dom som arbetar på arbetsplatsen.

Vi målar din träfasad.

Behovet av att utföra fasadrenoveringar på träfasader och även putsade fasader kommer alltid att finnas och särskilt stora behov kommer att finnas i större städer som Stockholm och närliggande förorter. Att renovera en träfasad kräver kompetens om hur man utför en fasadmålning på ett korrekt och riktigt sätt.

Fasadmålning kräver kunskap.    Vi målar om din träfasad.

Orsaker till att man planerar att renovera sin målade träfasad varierar men oftast är det så enkelt att färgen på fasaden har gjort sitt och behöver målas om för att fastigheten ska få en hel och fin träfasad igen.

I dom flesta fall räcker det med att man ”generellt enkelt förklarat” att man skrapar bort lös sittande färg, grundmålar trärena ytor för att sedan måla om hela träfasaden i en passande kulör. Dessa moment är själva grunden i en målning av en träfasad.

En underhållen och välmående fasad skyddar ditt hus och boende.

En traditionell variant av en fasadmålning kan fungera såvida man inte har ett för långt gånget eftersatt underhåll av fasaden. En välskött fasad ger inte bara intrycket av ett attraktivt yttre.

Det hjälper också till med att bevara och förlänga livslängden av ditt hus. Att måla om träfasaden ger också det yttre skydd som träpanelen behöver för att hålla sig i gott skick.

Eftersatt underhåll kan också leda till byte av träpanel helt eller delvis. En välmålad fasad med rätt färg ger ett bättre skydd mot både röta och mögelangrepp för din träfasad under många år.

Fasadtvättning.

En enklare variant av underhåll är fasadtvätt. Att tvätta sin fasad är betydligt mindre omfattande än att måla om huset men kan ändå vara effektiv. Vid tvättning får man bort påväxt som exempelvis mossa och alger som har en egenskap att dra åt sig och hålla kvar fukt vilket inte är bra för din fasad. Över sikt så kan detta orsaka skador på ytskiktet. Andra fördelar vid en fasadtvätt är ju naturligtvis att din fasad blir ren vilket också ger ett bättre helhetsintryck.

I bland måste man byta ut dåligt trävirke innan målning.

Byta ut trävirke före målningarsbete.    Vindskivor kan behöva bytas ut före fasadmålning.

Hur ofta ska man måla om sin fasad?

När det gäller målade träfasader ligger ofta underhållsintervallen mellan 10 – 12 år men ingen regel utan undantag. Oavsett vilken typ av fasad man har så kommer man troligen som fastighetsägare att behöva utföra en fasadrenovering någon gång. Hur lång tid det tar att måla om ett hus är svårt för oss att bedöma utan att ha besökt fastigheten. Tiden för att utföra en fasadrenovering varierar naturligtvis beroende på storlek men också på hur stort renoveringsbehovet är. Vilka skador som fasaden dragits på sig genom åren.

Gäller det en putsad fasad kanske man behöver ersätta all gammal fasadputs med nytt och detta kan vara tidskrävande. Målade trähus kanske behöver byta träpaneler och det tar också tid på sitt sätt. För att kunna uppge någon tidsangivelse för just ditt objekt måste man besöka fastigheten och utföra en besiktning och med detta underlag göra en bedömning av fasadrenoveringens omfattning.

Planerar du att måla om fasaden?

Vi på Fasadspecialisten.se erbjuder ett stort antal olika måleritjänster från allt till små villaägare till större bostadsföreningar. Här hittar du ett axplock av våra tjänster.

  • Vi erbjuder allt från fönsterrenovering till underhållsmålning.
  • Vi målar eller utför utvändig ytskiktsrenovering både när det gäller fasadputs eller träfasader.
  • Vi målar alla typer av utvändiga byggnadsdelar som exempelvis plåtdetaljer som hängrännor och stuprör, ståndplåtar, plåtbeslag på ditt tak.
  • Vi renoverar och målar även källarutrymmen.

Attraktiva vackra målade fasader som består.

Vi har lång och bred kompetens när det gäller att utföra målningsarbete av fasader. Vi hjälper dig gärna med fasadmålning och underhållsarbeten på din fastighet. För oss så är inget målningsarbete för stort eller för litet. Vi åtar oss dom flesta typer av fasadmålning. Som företag uppfyller vi också de krav och normer som finns inom kvalitet och miljötänkande.

Äldre kulturhistoriska målade hus.

När man renoverar ett äldre kulturhistoriskt hus blir det oftast bäst resultat när man renoverar i ursprungliga material och färger. Linoljefärg var en vanlig typ av målarfärg man använde sig av i förr i tiden. Denna typ av färg använder man i dag också men då kanske särskilt vid renovering av äldre fastigheter.

Många gånger så har gamla hus blivit renoverade ett antal gånger och tappat bort sitt ursprungliga utseende på vägen. Finns det gammal dokumentation kvar så kanske man kan se i vilka kombinerade färger huset målades i från början. Alternativt om man tur kan det ibland finnas kvar gamla färgburkar som talar om vilka typer av målarfärg som man använts sig av.

Hitta tillbaka till ursprungligt utseende.

Det finns också lite andra knep att ta till för att hitta tillbaka till ursprungligt utseende. Man kan titta efter gamla fotografier exempelvis. Det är också möjligt att skrapa lite försiktig i fasaden och se vad som ligger under nuvarande målarfärg. Välj ett ställe i fasaden som är skyddat och inte så väderbitet så är chansen ganska stor att gamla kulörer kan finnas kvar under dom nyare färgerna.

Är det så att man inte gillar den gamla färgsättningen så kan man ju alltid välja en ny färgkombination men som ändå passar till husets ursprungliga tidsepok och utseende.

Professionell utförd fasadmålning i Stockholm och omnejd.

Att måla om husets fasad kan innebära ett omfattande arbete som dom flesta värjer sig för att utföra på egen hand. När behovet av en fasadmålning väl uppkommit så bör man dock inte vänta för länge med detta. Ju längre man väntar desto mer omfattande och kostsamt blir det troligen för din fasadrenovering. Med rätt erfarenhet och kunskap tar vi hand om din fasadmålning.

Måla husgrund.

Nu är det ju inte bara fasaden som behöver målas. Vi målar husgrund och renoverar din sockelputs om det finns behov för det också. Här är det också viktigt att man använder sig av målarfärg som är anpassad för sockelputs.

Om du ändå har beslutat att göra ett försök på egen hand.

När man står inför en fasadmålning så bör man ta reda på vilken typ av målarfärg man har använt tidigare. Alla färger fungerar tyvärr inte tillsammans. Helst ska man använda sig av samma färgtyp. Är du osäker på vilken typ av färg du har på fasaden?  Ett tips är att ta med en färgflaga från din fasad till din färgbutik så kan de troligen hjälpa dig med att välja rätt färg för din fasadmålning. Man bör också ha i åtanke att det troligen blir ett större och kanske ett mer omfattande arbete än man tänkt sig och vara förberedd på det. Det finns massor av tips och råd om fasadmålning . Val av rätt färg är ett av dom.

Tänk på att det blir en förberedelser innan arbetet kan påbörjas.

Det blir en arbete innan själva målningsarbetet kan påbörjas. Löst sittande färg skrapas bort till så kallat fast underlag. Vid rengörning av fasaden bör man använda sig av målartvätt. Följ alltid dom tips och råd  som uppges från tillverkaren. Var försiktig med högtryckstvätt då det finns risk för onödigt inträngande vatten i springor och glipor.

I vissa fall när eventuella befintliga färglager har blivit ”tjocka” och släpper väldigt ojämnt som följd kan det vara aktuellt att ta bort all befintlig färg innan målning. För detta arbete finns det lite olika metoder att ta till. Vi tänker då på i första hand att arbeta med Speedheaters som mjukar upp gammal färg med värme så att det blir betydligt lättare att skrapa bort.

Kemisk färgborttagning.

En annan metod är att använda sig av kemisk färgborttagning. Här bör fasaden alltid tvättas noggrant efter användning av färglösningsmedel för att få en bra vidhäftning av den nya färgen. Följ alltid tillverkarens anvisningar och var noggrann med att alltid använda anpassad skyddsutrusning för detta ändamål.

Vill ni komma i kontakt med oss.

Om vi ska kunna ge dig en korrekt offert behöver vi utföra en bedömning på plats av din målade träfasad. Vi erbjuder kostnadsfria offerter och hembesök där vi går igenom er fasad. Hör av er till oss så få ni hjälp med er fasadmålning i Stockholm.


Intresseanmälan.

Behöver du hjälp med att måla om husets träfasad? Kontakta oss gärna. Fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Din intresseanmälan.

Fasadspecialisten.se