Traditionell målarfärg.

Klassiska traditionella färger kommer tillbaka.

Här riktar vi in oss på färg så som linoljefärg kalkfärg, silikatfärg och slamfärger av olika slag. I första hand för utomhusbruk men några av dessa färgtyper används även för invändiga målningsarbete. Vi vill lyfta fram att traditionella färger är klart värt att titta på och är ett mycket bra alternativ till moderna nya färgtyper idag.

Planerar du att exempelvis måla om fasaden på ett relativt nyproducerat hus så skiljer sig troligen val av färgtyp mot om du har ett hus med ett kulturhistorisk värde. Nu börjar även äldre traditionella färgtyper hitta tillbaka med stort ökat intresse även inom nyproduktion med vackra hållbara resultat.

Vilken färg ska man välja?

Tittar man i dag på utbudet av färg så finns det väldigt många olika typer av färg att välja mellan. Så vilken färg bör man då välja att använda? Det beror naturligtvis på vad som ska målas och även på vilken typ av färg det har målats med innan.

Måla på nytt eller en gammal befintlig träfasad.

Är det nytt virke som ska målas så har man större frihet att välja färg från början. Vid en ommålning av till exempel en befintlig målad träpanel är oftast det bästa valet att välja en likvärdig färgtyp. Är man osäker på vilken färgtyp man redan har på fasaden bör man konsultera en specialist på detta område.

Viktigt att välja rätt typ av färg.

En anledningen till detta är att alla målarfärger inte alltid är kompatibla med varann på olika sätt. Att måla med en linoljefärg på en befintlig fasad med plastfärg fungerar exempelvis inte på ett bra sätt. Man bör således alltid följa tillverkarens rekommendationer och även försäkra sig om att det är ett korrekt val av färg till din fasad.

Århundraden av färger med tradition.

Vissa traditionella typer av färg har vi använts oss av i flera århundraden. Dessa färger är väl beprövade. Vi vet också hur dessa färgtyper åldras och hur de bör få sitt underhåll på bästa sätt. Nedärvda kunskaper om dessa material under lång tid gör att vi vet också att de har många bra fungerande egenskaper som är svåra att konkurera med.

Traditionella färgtyper är också en del av vårt kulturarv och har en rik historia i målningstraditioner över hela världen. Denna historiska koppling ger dessa färger en unik karaktär och charm som är svår att återskapa med moderna produkter.

Konsten att åldras vackert.

En av de många stora fördelarna med traditionella färger är deras förmåga att åldras vackert. Genom åren utvecklar de en patina som förhöjer deras estetiska kvaliteter. Detta naturliga åldrande är något som ger karaktär och personlighet åt ytan.

Färg med goda egenskaper.

En av dessa goda egenskaper är att eftersom dessa typer av färger så som exempelvis linoljefärg, kalkfärg är diffusionsöppna så tillåter de material att andas. Det vill säga att fukt kan torka ut och inte heller blir instängd bakom olika täta filmbildande färgskikt. Flertalet av dessa traditionella färger återger också ett djup och lyster som många moderna färger har svårt att uppnå.

Är tillbaka med ökat intresse.

Under 1950-talet och framåt fick dessa traditionella färgtyper ge vika för nya moderna material och nästan försvann ur sortimentet hos leverantörer av färg. Nu har intresset väckts till liv mer och mer och man har möjlighet att köpa både linoljefärger och även kalkfärger som redan är färdigblandade direkt i butiker som arbetar med byggnadsvård.

Fasadspecialiste.se


Intresseanmälan.

Behöver du hjälp med att renovera din fasad? Vi är specialister på fasadrenovering. Som företag är vi aktiva i Stockholm och närliggande områden. Kontakta oss redan idag. Fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Din intresseanmälan.