Underhåll av ditt tegeltak.

Att som fastighetsägare vilja ha kontroll över sitt tegeltak och veta att det taket är bra skick är ju inte något konstigt. För att säkerställa detta krävs regelbundna besök och inspektioner. Vi har förståelse för att man kanske inte själv vill besöka sitt tak om man är ovan att vistas och utföra något arbete på hög höjd. Vi erbjuder inte bara expertis utan hjälper gärna till med att utföra underhållsarbete åt dig.

Att etablera en regelbunden inspektionsrutin för ditt tegeltak är avgörande. Genom att göra detta kan du identifiera potentiella problem i tid och vidta åtgärder innan de blir kostsamma reparationer. En årlig eller halvårlig inspektion är ett klokt första steg för att försäkra dig om takets skick.

Erfarenhet och kunskap.

Som företag arbetar och utför vi uppdrag mot den privata sektorn till bostadsrättsföreningar av alla dess olika storlekar i Stockholm och närliggande områden,. Vi väljer ut och arbetar endast med takprodukter ur det bästa sortimentet som klarar av vårt skiftande nordiska klimat på bästa sätt.

Några av våra tjänster ser du här.

  • Renoverar tegeltak.
  • Byta ut trasiga tegelpannor.
  • Montering av nockband.
  • Tvätta och rengöra ditt tegeltak från påväxt.
  • Rensa ur hängrännor i från löv och skräp.
  • Montera taksäkerhetsdetaljer på ditt tak

Bilderna visar monteringsarbete av nytt nockband som ligger under nockpannor som ger ett extra skydd mot snö och inträngande vatten för ditt tegeltak.

         

Taksäkerhet är viktigt.

Som fastighetsägare är man ansvarig för att taket har en bra utformad taksäkerhet. Detta för att taket ska vara en säker plats att som möjligt att beträda för sotaren och andra hantverkare. Det finns alltid en risk för olycksfall så självklart ska man vara försiktigt när man vistas på taket även vid enklare underhållsarbete. När det gäller taksäkerhet kan vi erbjuda dig hjälp med lösningar och monteringsarbete som är speciellt framtagna för just ditt tak.

Mer om taksäkerhet hittar du här.

Det är lätt att glömma bort taket när allt fungerar utan problem.

Taket är ett av husets viktigaste byggnadsdelar. Varje år betalas det ut stora summor i från både fastighetsägare och försäkringsbolag för att åtgärda vattenskador i från taket. I bland har taket gjort sitt på grund av ålder och måste bytas ut. Men utför man ett bra takunderhåll så kan man förlänga livslängden på sitt tak betydligt.

Tittar man vårat klimat här i norden som skiftar kraftigt i från plusgrader till minusgrader långt under nollan i bland. Taket ska handskas med regn snö och is när det fryser till.För att förebygga att läckage eller andra skador uppkommer måste man underhålla sitt tak och tyvärr även i bland byta ut hela taket. Taket måste fungera som det är tänkt så det är viktigt att renovering av taket sker på rätt sätt för att kunna skydda fastigheten så länge som möjligt.

Det finns många olika typer av takmaterial som man kan välja på när man ska renovera sitt tak. Tegelpannor i olika färger och material men oberoende av material så är det mycket viktigt att renoveringen utförs på ett fackmannamässigt sätt för att få ett slutresultat som håller en lång tid framöver.

Det viktiga underarbetet.

Underarbetet är alltid viktigt vad man än renoverar och så även när man renoverar ett tak. Underlagspappen ska naturligtvis vara hel och med skarvar utförda på rätt sätt. Takpapp ska också läggas omlott i från rätt riktning. Det får heller inte finnas några skador eller hål i takpappen som gör att vatten och fukt kan tränga in i underliggande konstruktion och i värsta fall orsaka omfattande skador.

Vi rekommenderar att man alltid byter samtlig takpapp när man utför en takomläggning för att verkligen veta att underlaget är i bra skick. Vilket taktegel du än väljer vare sig det är lertegel eller ett betongtegel så är det ungefär samma förfarande vid renovering. Det kan också vara en stor prisskillnad mellan olika typer av material.

Inspirationsbilder i från ett vackert renoverat tvåkupigt lertegeltak.

         

Allt ska göras i rätt ordning.

När papp och tegel väl är lagt så kommer man upp till nockpannorna. Samtliga nockpannor ska sättas fast. Vissa nockpannor har redan ett borrat hål medans andra nockpannor måste man borra hål i själv men dom flesta typer är i alla fall markerade med en fördjupning i nockpannan. När sista nockpannan är lagt så är man färdig med takrenoveringen.

Rätt val av material.

För det mesta så behöver man inte tänka vilket material som man ska lägga på taket. Oftast så blir det ju att man ersätter gammalt utslitet taktegel med motsvarande nytt takmaterial. Men vill man byta takmaterial finns det ändå några saker man bör tänka på. Har man ett gammalt papptak och vill ersätta detta med ett tegeltak. Man måste kolla att konstruktion klarar av att bära ett tegeltak som är betydligt tyngre än ett papptak. Om bärigheten inte räcker till kan det finnas möjligeter att förstärka konstruktionen.

Utöver detta måste man se att man får rätt lutning på tegeltaket. Tegelpannor kräver att man ska en lutning på åtminstone 14 grader för att man ska få en ordenlig avrinning i från takteglet. I bland kan det också finnas en detaljplan även för denna typ av renovering som bestämmer vilka material och även färg man får använda sig av till taket så kontrollera vad som gäller för just din takrenovering innan byggstart.

För övrigt så bör val av material och färg på taket passa in i både eget hus och omgivning. Man bör eftersträva att utförd takrenovering inte stör befintlig fastighets arkitektur och stil på ett negativt sätt.

Inspereras av ett vackert enkupigt lertegel.

Fantastiskt vackert enkupigt lertgeltak.

Förläng livslängen på ditt befintliga tegeltak.

Kom i håg att ett tak som har ett bra återkommande underhåll där taket hålls rent, man byter ut trasiga tegelpannor. Har man ett papptak ska det lagas omgående när man upptäcker någon skada i takpappen. Ett bra underhåll gör att ditt tak håller längre oavsett vilket material taket består av. Vid renovering av husets tak rekommenderar vi att man använder sig av en säker monterad och godkänd byggnadsställning.

Mossa och påväxt på tegeltaket.

Det finns olika åsikter om vad som är vacker patina och vad som är ful skadlig påväxt på ett gammmalt tegeltak. Vissa tycker att tycker att det ger en charmig och historisk känsla åt och ger en karaktär åt byggnaden. Andra tycker att det är tecken på att taket ser trist och slitet ut och måste tvättas och behandlas för att få bort påväxten och återställa taket till dess ursprungliga utseende.

Det är viktigt att komma ihåg att även om ett tak med patina kan se vackert ut, så kan det fortfarande vara skadligt för taket om det binder vatten och behåller fukt. Detta kan leda till att taket fryser sönder under vintermånaderna och kan också öka risken för olika skador som följd av fukt och mögel.

Om du är osäker på om det finns skadlig påväxt på ditt tak eller om taket är i behov av rengöring eller reparationer rekommenderar jag att du tar kontakt med en professionell yrkesperson som har kunskap om hur man ska hantera och underhålla tegeltak. De kan ge dig råd om hur du bäst ska hantera ditt tak och ge dig en uppfattning om hur det ser ut och om det behöver åtgärdas.

Behålla eller byta ut det befintliga tegeltaket.

Tittar på man på kostnaden för att ta bort påväxt som mossa och andra typer av växtlighet som har fått fäste på tegeltaket så är det en betydligt mindre kostnad för detta underhåll än att behöva byta ut samtliga tegelpannor. Lyckas man bevara tegeltaket med ett bra underhåll och samtidigt förlänga livslängden och få samma funktionalitet som ett nytt tegeltak så borde detta vara ett mycket intressant alternativ för många fastighetsägare.

Vi vågar nog påstå att äldre tegelpannor som tillverkades med den tidens metod var och är mycket starka och hållbara. Dessutom så har ofta äldre lertegelpannor fått en patina genom åren som många gillar och tar lång tid för takteglet att återskapa om man byter till nytt. Vi ser alltså inget fel med att behålla det gamla takteglet om det fortfarande är helt och fyller sin funktion. Självklart vid renovering så byter man underliggande papp och läkt även om man behåller sitt gamla taktegel.

Miljöperspektiv och tegeltak.

När man diskuterar byte eller återanvändningen av taktegel är det också viktigt att tänka på miljöaspekten. Genom att fortsätta att renovera befintliga byggnader och återanvända material kan vi minska på både transporter och resursförbrukning.

Att återanvända byggnadsmaterial är också ett sätt att spara på den energi som kommer att förbrukas vid nytillverkning av både byggnadsmaterial och byggandet av nya hus.

Tegel är ett material som kräver mycket energi vid bränning. Taktegel är ändå tack vare sin långa hållbarhet ett utmärkt val ur miljösynpunkt i jämförelse med många andra byggmaterial. Genom att välja att återanvända taktegel istället för att byta ut det så kan vi bidra till en mer hållbar framtid och minska vår påverkan på miljön

Låt oss hjälpa till.

Vi förstår att takarbete kan vara utmanande och potentiellt farligt särskilt för dem som inte är vana vid att röra sig på höga höjder. Anlita oss för att utföra underhållsarbeten och inspektioner. Vår erfarenhet och kompetens säkerställer inte bara en effektiv inspektion utan också att arbetet utförs säkert och professionellt.

Oavsett hur eventuell renoveringsplan eller underhållsarbete är tänkt att genomföras är ni välkomna att höra av er till oss med er förfrågan.

Vackra lertegeltak i Stockhlm.   Ge ditt hus ett vackert tak av lertegel.    Renovera med lertegel.

Fasadspecialisten.se


Intresseanmälan.

Behöver du hjälp med att renovera eller utföra underhåll på ditt tegeltak? Kontakta oss gärna. Fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Din intresseanmälan.