Låt oss renovera din betongtrappa.

Vi har kunskapen att renovera din trasiga betongtrappa med rätta material och metoder. Innan man beslutar att gjuta om sin gamla betongtrappa till en ny tycker vi att man ska säkerställa att det verkligen inte går att renovera den gamla betongtrappan.

Mer ekonomiskt fördelaktigt.

Rent ekonomiskt blir det också betydligt billigare att renovera än att gjuta en ny betongtrappa. Vi renoverargamla trasiga betongtrappor i Stockholm och omnejd.