Låt oss renovera din betongtrappa.

Vi har kunskapen att renovera din trasiga betongtrappa med rätta material och metoder. Innan man beslutar att gjuta om si trasiga betongtrappa så tycker vi att man ska säkerställa att det verkligen inte går att renovera den gamla betongtrappan.

Mer ekonomiskt fördelaktigt.

Rent ekonomiskt blir det också betydligt billigare att renovera än att gjuta en ny betongtrappa. Vi renoverar din gamla trasiga betongtrappa i Stockholm och omnejd.