Taksäkerhet.

Taksäkerheten är mycket viktig när man ska beträda taket.

Det är lätt att glömma bort och förbise taksäkerheten. Det man kanske inte tänker på som fastighetsägare är man har ett långt gående ansvar för dem som ska beträda taket och även för dom nedanför. Är taksäkerheten bristfällig så kan detta skapa problem när man väl måste beträda taket av någon anledning.

Måste man till exempel utföra ett underhållsarbete på taket och taksäkerheten inte är tillfredsställande så är detta naturligtvis inte bra. Anledningar till att besöka taket kan vara många men vanligt är orsaker som snöskottning eller kanske byta ut en trasig tegelpanna. Underhåll av skorsten kan vara en annan orsak exempelvis.

Risker med bristfällig taksäkerhet.

Oavsett orsak varför man beträder fastighetens tak så ska man se till att när man beträder taket så ska man kunna göra det på ett säkert sätt. Bra taksäkerhet innebär att det finns säkra fallskydd monterade på ditt tak. Godkända taksäkerhetsanordningar är direkt avgörande för att beträda taket på ett tryggt och säkert sätt. Att förebygga olycksfall vid arbete på tak med rätt säkerhetsanordningar är väl investerande pengar för alla parter.

Godkända säkerhetsanordningar ska användas.

En godkänd taksäkerhetsutrustning är oftast en förutsättning för att en entreprenör ska åta sig ett uppdrag på ett tak idag. Med taksäkerhet avser man olika typer av anordningar som är monterade på taket. Exempelvis är fästanordning där fallskyddslinor kan förankras ordentligt är en typ av säkerhetsanordning. Andra säkerhetsanordningar är takstegar, gångbryggor och även vägen upp för att tillträda taket ska var säkert. Hur taksäkerhetsanordningar ska monteras beror också på hur lutning och utformning ser ut av ditt tak.

Investera i professionell taksäkerhet.

Att anlita professionella för att installera och underhålla taksäkerhetsutrustning är en investering i både säkerhet och juridisk trygghet. Det finns olika lösningar beroende på takets struktur och användning så att få professionell rådgivning och korrekt montering av utrustning är viktigt

       

Skapa ett skydd även för dom som befinner sig på marken.

Man har även taksäkerhet för att skydda den som befinner sig nedanför taket. Den vanligaste typen av dessa anordningar tillhör nog snörasskyddet som ska förhindra att snö och is far ner från taket med ökad risk för att skada människor och även föremål som befinner sig nedanför fastighetens tak.

Exempelbilder på säkerhetsanordningar.

       

Var på den säkra sidan.

Kontakta oss för säkerhetsanordningar. Låt oss sköta utformning och montering på ditt tak.

Vid behov av underhållsarbete på taket blir taksäkerhet avgörande. Bristande säkerhetsåtgärder kan försvåra och försena underhållet och leda till att arbetet inte utförs korrekt eller säkert.

Vi mäter och anpassar all säkerhetsutrustning för perfekt utforming för just ditt tak. Med oss som montör och leverantör av din taksäkerhet kan du vara trygg med säkra och godkända säkerhetsanordningar.

Fasadspecialisten.se


Intresseanmälan.

Behöver du hjälp med att se över ditt hus taksäkerhet? Kontakta oss gärna. Fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Din intresseanmälan.