Vikten av hela ventilgaller i fasaden.

För ett hälsosamt inomhusklimat och funktion är det av yttersta vikt att ha hela ventilgaller i fasaden. Dessa ventilgaller spelar även en nyckelroll i att förhindra att bland annat att fåglar bygger bo i ventilationstrumman. Vår expertis ligger i att installera ventilationsgaller på rätt sätt.