Fastigheter och underhåll.

Egen fastighet och underhållsarbete.

I den här artikeln kommer vi att utforska vad man kan behöva tänka på med ett eget ägande av fastighet för att säkerställa ett framgångsrikt ägande och korrekt underhållsarbete.

Många människor drömmer om att ha ett eget hus. Man får även möjligheten att skapa en egen stil på sitt boende som passar ens egna villkor och behov. Det ger också en känsla av frihet att kunna göra förändringar utan att egentligen behöva be någon om lov.

Det kan vara allt från att byta ut köksinredningen till att skapa ett extra rum eller till och med bygga en trädgårdsveranda. Att ha frihet att förändra och anpassa hemmet gör det möjligt att hålla det aktuellt och anpassat till föränderliga behov.

Vid vissa större förändringar och särskilt i avseende utvändig renovering som förändrar husets utseende kan det krävas att man ansöker om bygglov.

Trädgårdsutrymme och utemiljö.

För de som älskar trädgårdsarbete och utomhusaktiviteter ger ett eget hus möjligheten att utforma och vårda en trädgård eller uteplats. Detta bidrar till en förlängning av boendeytan och möjligheten att njuta av frisk luft och grönska.

En annan fördel med eget ägande av sitt hus så behöver man inte betala någon hyra eller avgift som man gör i en hyresrätt eller bostadsrätt. Med eget bestämmande väljer man normalt också själv när man vill göra investeringar i fastigheten.

Det finns både fördelar och nackdelar.

Även om det finns många fördelar med att bo i eget hus så finns det samtidigt många utmaningar. När man själv äger ett hus så har man ett stort ansvar för att alla reparationer och underhållsarbeten verkligen blir utförda. Det förekommer och uppkommer naturligtvis akuta problem som måste åtgärdas direkt eller i alla fall måste prioriteras som nästa åtgärd.

Med eget ägande kommer ansvar.

Det egna boendet som man själv äger är den största investeringen för många människor. Att vårda och underhålla sin fastighet är därför en självklarhet för dom flesta fastighetsägare.

Fastighetsvård är ett mycket brett område som innebär allt i från underhållsarbete till renoveringar av olika slag. När man sköter om en fastighet i egen regi så tittar man på en mängd olika områden så som elektricitet, vvs, måleriarbete, fasaden ,taket, trädgården etc. Listan kan göras lång.

När ska man utföra underhållsarbete?

Att avgöra när det är dags för underhåll och renovering kan ibland vara en utmaning. Det är viktigt att komma ihåg att alla byggnadsdelar åldras och visar tecken på användning vilket inte alltid betyder att de måste bytas ut.

Faktum är att vissa spår av användning kan lägga till en vacker patina som inte kan uppnås med en helt ny produkt. Det är dock viktigt att regelbundet genomföra underhåll och snabbt åtgärda eventuella problem som upptäcks.

Att ignorera problem kan leda till mer allvarliga problem som kan bli mycket dyrare att åtgärda i framtiden. Så även om vissa tecken på åldrande kan vara charmiga och lägga till karaktär till en byggnad så bör du inte låta dem stå i vägen för nödvändigt underhåll och reparationer.

Bra fastighetsvård skapar en trivsam boendemiljö.

Underhåll av fastigheten är viktigt oavsett storlek på byggnaden. Dels för att upprätthålla värdet och den allmänna säkerheten för dom boende och besökare. Utöver dessa aspekter så vill man även ha en trivsam miljö att vistas i som är hel och välunderhållen och ger ett gott intryck. En välskött fastighet som skapar ett trvisamt boende har ett stort värde i sig.

Att investera i små estetiska förbättringar som välskötta grönområden eller fräscha fasader kan ha långtgående positiva effekter.

Nu handlar fastighetsvård inte bara om att laga skador och åtgärda problem. Det handlar även om att uppdatera fastigheten för att bemöta förändrade behov. Enkelt uttryckt  kan man säga att man anpassar och förbättrar livskvaliteten för dom boende i fastigheten.

Det är också viktigt att ha kunskap om fastighetens olika byggnadsdelar och funktion, oavsett om man planerar att utföra reparationer och underhåll själv eller anlitar en hantverkare. Rätt kunskap kan också hjälpa till att förebygga problem och göra det lättare att välja rätt åtgärder när det behövs.

 Om du utför enkelt underhållsarbete själv.

Visst är det möjligt att utföra enklare underhållsarbete själv som att byta en armatur eller en glödlampa eller att rengöra avloppet. Det finns många guider och instruktioner som kan hjälpa dig att genomföra vissa typer av arbeten själv.

Se till att du har lite kunskap.

Vi tycker ändå att det är viktigt att du har tillräckligt med kunskap om det du ska göra och att du följer alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar för att undvika att skada dig själv eller andra.

Avancerade arbeten ska professionella hantverkare utföra.

Det är definitivt så att det finns vissa områden där det är viktigt att anlita certifierade professionella hantverkare. Elinstallationer är ett sådant område där det kan vara farligt att utföra arbetet själv om man inte har den nödvändiga kunskapen och erfarenheten. Detta gäller också andra områden som rör exempelvis gas och vatteninstallationer där det kan finnas höga risker för skador på personer och egendom om arbetet inte utförs på rätt sätt.

När du anlitar ett företag.

När man står i begrepp att anlita ett företag som ska utföra ett byggnadsarbete så kan det kännas lite krångligt då det finns lite olika faktorer man bör tänka på och även ta hänsyn till. Vi ger dig lite tips och råd om hur du kan tänka när du planerar att anlita hantverkare till ditt uppdrag.

Rätt kompetens.

Företaget du planerar att anlita ska ha framför allt ha erfarenhet och rätt kompetens som det behövs för att utföra den hantverkstjänst du vill ha utförd.

Fråga om referenser.

Att kontakta tidigare kunder och fråga lite om deras upplevelse av detta företag samt hur utförda arbeten upplevs och ser ut i dag. Är dom nöjda med dom hantverkare som har varit på plats och hur har kommunikation fungerat.

Viktigt med försäkring.

Kontrollera att företaget du anlitar har en fullgod försäkring som skyddar både dig som konsument och företaget mot olyckor och skador som kan inträffa under arbetets gång.

Offerter.

Innan man startar upp ett arbete ska man se till att det finns en gällande skriftlig offert/anbud. Offert bör vara skriven så tydlig som möjligt om priser, byggstart, material, samt tidsplan om planerat färdigställt arbete. Vilka betalningsvillkor som gäller ska också stå med i offerten. Om det finns andra villkor som man vill ha med bör dessa också skrivas med i avtalet.

Rotavdrag.

Glöm inte bort rotavdraget. Genom rotavdraget kan man få en betydande del av arbetskostnaderna tillbaka i form av skattereduktion på de skatter man redan har betalat.

Som privat ägare av fastighet eller eget ägande av bostadrätt är man också berättigad till rot-avdrag. Detta avdrag kan betyda mycket för den totala kostnaden av fakturerat belopp. Du tar del av ditt rotavdrag direkt. Beräknat rot-avdrag räknas av innan belopp faktureras på utfört arbete.

Rotavdraget är en skattereduktion för reparationer och underhåll av bostadens fastighet. Det kan innebära att man kan få tillbaka upp till 30% av arbetskostnaden med ett max belopp på 50 000:- per person och år.

Det här gör det mer ekonomiskt fördelaktigt att genomföra dessa renoveringsarbeten och bidrar troligen samtidigt till att hålla många fastigheter i gott skick.

Här hittar du mer information om rot-avdrag. Du kan även besöka Skatteverkets hemsida för mer ingående information om vad som gäller för just dig och ditt hus renovering.

Kommunikation är viktigt.

Det är också viktigt att etablera en god kontakt med företaget man anlitat för att ha en bra kommunikation under hela arbetets gång om frågor eller funderingar uppstår.

Nu finns det fler eller kanske andra saker man bör tänka på när man anlitar hantverkare för olika tjänster. Självklart så beror det också på omfattningen på arbete som ska utföras. Tänk på att det är alltid bra att ha ett skrivet avtal så inga missförstånd uppstår.

Planera ditt underhållsarbete.

Det är alltid en bra idé att planera för fastighetsunderhåll i förväg, så att man har tid att spara pengar och även hitta rätt hantverkare för jobbet. Genom att regelbundet utföra viktigt underhåll kan man också förhindra att problem och skador blir för stora och kostsamma att åtgärda.

Förberedelser är viktiga när man ska renovera eller underhålla. Detta gäller oavsett om man ska måla om huset, byta ut en dörr eller genomföra någon annan typ av projekt. Genom att vara väl förberedd kan man förebygga problem och förbättra slutresultatet.

Investera i rätt produkter.

Om man ska exempelvis måla om huset själv är det viktigt att välja rätt målarfärg och att förbereda ytorna på rätt sätt så att målningen blir så lyckad som möjligt.

Genom att välja högkvalitativa målarprodukter och följa tillverkarens anvisningar får man de bästa förutsättningar för att få ett bra resultat

Vad är ditt mål med ditt projekt?

Det är också viktigt att tänka igenom vad man vill åstadkomma med projektet och att göra en plan. Det kan hjälpa att bryta ner projektet i mindre steg och att förbereda sig med alla material och verktyg ner till vilken arbetsmetod som krävs innan man börjar.

Det finns så klart många olika saker att tänka på när det gäller fastighetsunderhåll. Det kan underlätta att göra en lista över de olika områdena som kan behöva underhåll.

En välskött fastighet skapar en trivsam miljö som påverkar dom boendes livskvalitet. En estetiskt tilltalande fastighet ger inte bara de boende en positiv upplevelse utan ger också ett gott första intryck för besökare och potentiella köpare eller hyresgäster.

Några förslag att tänka på får du här:

  1. Renoveringar och reparationer av det inre av fastigheten, som t.ex. målning, tapetsering, golvläggning och vvs.
  2. Underhåll av det yttre av fastigheten, som t.ex. målning av fasaden, rengöring av tak och rör, och skötsel av trädgården.
  3. Underhåll av tekniska system, som t.ex. värme- och luftkonditioneringssystem och elanslutningar – elcentraler.

Nu finns det massor med andra föremål som har eller kommer att få ett behov av underhållsarbete. Att försöka vara förberedd och ha en buffert för oförutsedda utgifter och överraskningar är alltid en bra ide.

När man vill investera i fastigheten.

Det finns många saker att tänka på när du vill investera i ditt hus. Här är några tips:

  1. Börja med att göra en budget för att se hur mycket du har råd att investera.
  2. Tänk på vilken typ av investering du är intresserad av. Vill du renovera köket eller badrummet? Lägga till en altan eller utföra en fasadrenovering, Bygga ut med en tillbyggnad?
  3. Gör en grundlig undersökning av olika alternativ och priser. Det kan vara ekonomiskt lönsamt att jämföra priser på olika material och få offerter från flera olika hantverkare.
  4. Överväg att anlita en expert för att hjälpa dig med planeringen. En arkitekt eller en inredningsdesigner kan hjälpa dig att få ut det mesta av din investering.
  5. Var noga med att följa alla lagar och förordningar som gäller för husbyggande och renovering. Se till att du har alla tillstånd och bygglov som kan krävas innan du påbörjar arbetet.
  6. Var beredd på att investeringen kan ta tid och kanske kosta mer än vad du hade räknat med. Det kan vara bra att ha en extra buffert i budgeten för oväntade utgifter.

Större förändringar kan kräva bygglov.

Bygglov krävs vanligtvis för att göra ändringar som påverkar byggnadens yttre utseende så som att byta färg, fasadbeklädnad eller takmaterial. Det finns många olika renoveringar och ombyggnation där det kan krävas bygglov. Kontrollera alltid vad som gäller för dig.

Bygglov beviljas vanligtvis av kommunens byggnadsnämnd som är ansvarig för att se till att byggnader uppfyller gällande byggregler och följer lokala detaljplaner och föreskrifter.

Om du vill göra en ändring av en byggnads yttre utseende som kräver bygglov måste du ansöka om tillstånd hos den lokala byggnadsnämnden. Detta kan normalt göras genom att fylla i en ansökningsblankett och bifoga relevanta ritningar och annan information.

Fasadspecialisten.se

Specialister på fasadrenovering av  putsade fasader.