Fasadrenovering och metoder.

Fasadrenovering villa eller ett flerfamiljshus med renoveringsbehov.

För att renovera en fasad är det viktigt att ha en klar förståelse för priser, regler, process, tidsåtgång och eventuella fallgropar. Denna information ger en bra insikt i allt du behöver veta för att genomföra en framgångsrik fasadrenovering.

Planerar du att renovera fasaden?

Genom att förstå kostnader, följa regler och riktlinjer och ha en effektiv processplan och vara medveten om potentiella utmaningar kan du säkerställa att din fasadrenovering blir lyckad. Att vara väl förberedd och informerad om alla aspekter av renoveringen kommer att underlätta arbetet och bidra till ett hållbart och vackert tilltalande resultat.

I bland kan det vara svårt att veta var man ska börja när man går i planer att utföra en fasadrenovering. Här får ni även ta del av lite information om putsade fasader och renoveringsmetoder och hur det kan gå till när ni kontaktar oss. Vare sig man bor i villa i Stockholm eller förvaltar ett större flerfamiljshus åt någon brf i närliggande område så är ofta processen densamma. Stort som litet. Vi utför fasadrenovering i Stockholm och omnejd.

Att kontakta oss på Fasadspecialisten.se är en investering som lönar sig. Vi har den nödvändiga kunskapen och erfarenheten för att säkerställa att er fasadrenovering blir korrekt utförd från början. Vi kommer att analysera er befintliga fasadputs och föreslå de bästa metoderna och produkterna för att uppnå ett långvarigt och vackert resultat.

Hur går det till? Låt oss börja med att boka ett möte.

Vi börjar alltid med ett besök till fastigheten för att titta och bedöma befintlig fasadputs. Vårt besök är viktigt för att kunna se vilken typ av fasadrenovering och omfattning er putsade fasad har.

Hur lång tid tar det?

En fasadrenoverings längd beror ju naturligtvis på hur omfattande renoveringen kommer att bli. Vanligt vid en fasadrenovering är också att tillhörande arbeten så som div målningsarbete alltid brukar tillkomma i någon form. Att renovera eller byta plåtbeslag i alla dess former är också ett vanligt arbete som ligger i anslutning till att renovera fasadputs.

Det kan vara är svårt att ge en exakt tidsuppskattning för en fasadrenovering eftersom det kan variera relativt mycket beroende på olika faktorer så som arbeten i direkt anslutning till fasaden i övrigt.

Fastighetens befintliga skick påverkar också tidsramen för projektet. Om byggnaden och fasaden är i gott skick och det mer handlar om att uppfräschning med mindre lokala skador så kan projektet kanske genomföras snabbare än om det finns allvarliga skador som måste åtgärdas.

Storleken på fastigheten och fasaden är också en  avgörande faktor för hur lång tid det tar att genomföra en fasadrenovering. En stor fastighet med en stor fasad kommer naturligtvis att ta längre tid att renovera än en mindre fastighet med en liten fasad.

Er offert.

Bor du i villa? Inom en vecka tar vi normalt fram en kostnadsfri offert på vilken typ av material och arbete just er fasadrenovering har behov av. När vi kommit överens om utförande och kostnader är det dags att boka ett startdatum. Är du privat konsument räknar vi ut och tar med ditt ROT-avdrag i din offert.

Flexibilitet är nyckeln när det gäller fasadrenoveringar. Oplanerade utmaningar kan uppstå och att ha en flexibel arbetsplan gör det möjligt att snabbt anpassa sig till förändringar utan att äventyra kvalitet eller säkerhet.

Genom att göra en noggrann undersökning av den befintliga fasaden kan man skapa en detaljerad renoveringsplan vilket i sin tur kan minska onödiga förseningar och överraskningar under processens gång.

Hur ofta man behöver genomföra en fasadrenovering?

Denna fråga är faktiskt svårt att ge ett riktigt bra svar på. Allt i från hur hårt utsatt fasaden är i från väder och vind med allt vad det innebär till starkt trafikerade miljöer som smutsar ner fasaden onödigt snabbt. Det finns en del olika faktorer som avgör renoveringsintervallen. En annan viktigt del är ju också naturligtvis vilken typ av material fasaden består av.

Vanligt förekommande skador i putsade fasader.

Sprickor och lös sittande puts är nog dom vanligaste skadorna man ser i en fasadputs men även missfärgningar av olika anledningar förekommer. En orsak till sprickor  i fasaden kan ofta härledas till sättningar i fastigheten medans missfärgningar kan bero på fukt och vattenskador. Men ingen regel utan undantag. För att kunna bedöma orsak och lämplig åtgärd till uppkomna skador på ett korrekt sätt bör en specialist utföra en kontroll av fasaden.

Orsak till uppkomna skador i en putsad fasad.

När man har fått en skador lokalt i en putsad fasad undersöker vi också orsakerna till hur dessa skador har uppkommit. Fasadputsen och dess  utseende  avslöjar ganska mycket av dom problem som kan finnas där. Konstruktioner i direkt anslutning till fasaden kan vara en orsak av många. Felaktiga konstruktioner som tillåter vatten rinna ut på fasaden i stället för att ledas bort. Det kan vara exempelvis orsakas av läckage i en takränna eller felaktiga fönsterbleck som kan påverka fasadens livslängd väsentligt om ingen åtgärd utförs.

En fasadinspektion kan avslöja skador i tid.

Regelbundna inspektioner av fasadens kondition är viktiga för att upptäcka eventuella skador. Väntar man för länge med att genomföra underhållsarbete kan det leda till att skadorna blir värre och kostnaderna ökar. Därför rekommenderar vi alltid att man har lite extra koll på fasadens kondition och att man utför underhållsarbete löpande vid behov.

Putsade fasader behöver underhåll . Omfattning av underhållsarbete kan variera ganska mycket från fasad till fasad. Grundläggande är att upptäckta brister i fasaden ska åtgärdas. Finns det tecken på fuktskador sprickor eller andra typer av problem i fasaden är det viktigt att genomföra underhållsarbete så snart som möjligt.

Genom att laga sprickor eller lös sittande fasadputs och påföra ett nytt ytskikt så förlänger man fasadens livslängd. Att tvätta och utföra en ny avfärgning av fasadputsen vid behov gör att även många andra mer djupgående problem med fasaden troligen kan undvikas. Ett löpande regelbundet underhåll av din fasadputs lönar sig alltid i längden.

Inför en kommande fasadrenovering blir det en del saker att tänka på.

Att renovera en fasad som består fasadputs av är inte alltid så enkelt. Framför allt som lekman så har man troligen inte en aning om vad fasadputsen innehåller förutom  gissningsvis kalk och cement. Vilket i sig är rätt och riktigt i dom flesta fall. Men faktum är att beroende på underlag så väljer man också vilken typ av putsbruk man ska använda.

Något att tänka är att en fasadrenovering av en putsad fasad är inte det samma som att måla träfasad. En träfasad kan man om det inte är alltför höga höjder måla i från en stege. Cement och puts är tunga material och att då försöka bära detta på en stege och dessutom samtidigt utföra arbeten på fasaden blir både riskfyllt och tungt. En korrekt monterad fasadställning är ett måste för att uppnå ett tillfredsställande resultat på ett tryggt och säkert sätt. Har man en putsad fasad med en planerad fasadrenovering så är det absolut bästa att använda sig av en stabil och säker byggnadsställning.

Att vara förberedd på lite stök och knackande under en fasadrenovering är en god ide.

Man ska heller inte glömma bort att under själva fasadrenovering så blir det ofta lite omständigt för dom som bor i fastigheten. Det kan handla om inplastade fönster till allt från knackande i fasadputsen under dagtid men detta varar ju inte för evigt. Med ett färdigt resultat och en ny vacker fasadputs som lyser upp fastigheten så tycker man garanterat att det varit värt att vänta på. I bland kan man också utföra en del inplastning av fönster så något av dessa fönster blir öppningsbart om detta är önskvärt. Detta är mest vanligt vid fasadrenovering av villa. Att kunna öppna ett fönster kan vara värt mycket för ventilationen under varma sommardagar.

        Fasadrenovering och maskeringsarbete.

Alla är vi olika och vad man tycker kan vara besvärligt under en fasadrenovering kan skilja sig åt. Lite stök och liv får man lov att stå ut med under fasadrenoveringens gång. Man får inte glömma bort att denna typ av fasadrenoveringar är i många fall ganska omfattande.

Omputsning av fasaden.

Ibland måste man tyvärr ta bort all gammal fasadputs och påföra nytt putsbruk på fasaden för att få en fin och hållbar fasadputs igen. Denna typ av arbete är stora och omfattande projekt som man inte ger sig på som ensam fastighetsägare. Det är svårt och tungt arbete att utföra särskilt utan erfarenhet. Inte nog med att allt putsbruk ska upp på fasadytan. Det ska bli slätt och fint och skapa ett bra underlag för den ytskiktsputs som man har valt. Det ska också vara rätt putsbruk för befintligt underlag. Passande putsbruk är viktigt för att man ska få en fasadputs som är hållbar och håller sig hel och fräsch en lång period framöver.

Välgjord fasadrenovering.

En bra utförd fasadrenovering ska också klara av att granskas på nära håll för att klassas som ett korrekt utfört arbete. En putsad fasad kan ha detaljer som ska framträdapå ett bra sätt.

         

Armering med putsnät.

Putsnät används för att minska risken för sprickor och för att göra putsbruk mer hållbart. Beroende på underlag som man putsar på så kan även ett putsnät fungera som putsbärare medans andra underlag behöver endast kompletteras med putsnät på mer utsatta ställen. Ett underlag med svag eller dålig vidhäftning för putsbruk så bör hela ytan armeras med ett putsnät. Ett putsnät fäst oftast med ett framtaget nätfäste i från leverantören av putsnätet och kan skilja sig åt beroende på underlag som ska armeras.

Ytskiktsputser.

Yskikstputser finns det lite olika varianter av. Spritputsen är den puts som är mest grov. Ballasten ligger på 5mm till 8mm färdigblandat i säck. Visserligen finns det fasader med grövre spritputs som man fortfarande kan se idag. Troligen har denna spritputs blivit blandat på plats. Detta var vanligt om man går tillbaka i tiden att man tillredde sin egen fasadputs. I dag köper man färdigt och oftast färdigblandat i säck. Man kan också säga att vi har en jämnare kvalitet på dessa putsprodukter nu. Förr i tiden kunde blandningar skilja sig åt då man blandade ofta dessa produkter själv på arbetsplatsen. Spritputsen kommer i säck och kan innehålla pigmentering med den kulör man beställt direkt i förpackningen eller så beställer man en opigmenterad spritputs som man målar själv med passande färg.

Spritputs.

Att påföra spritputs förr tiden var ett riktigt hantverk och är så fortfarande. Spritputsen slogs på för hand med slev och det krävs en lång erfarenhet för att skapa en jämn och fin fasadputs på detta sätt. Det händer att man forfarande handkastar en spritputsad fasad men vanligast är att man sprutar upp spritputsen i dag med en anpassad putsspruta för denna typa av puts.

Äldelputs.

I begreppet ädelputs som är ett och samma ord för en samling av ytskiktsputser egentligen. Stänkputsen ingår i denna grupp av fasadputs.  Stänkputs är ett mycket vanligt putsmaterial. Detta är ett ytskiktsmaterial som man kan påföra på olika sätt men att spruta denna fasadputs med en putsspruta som ger en knottrig yta och har en betydligt mindre struktur än spritputsen är en mycket vanlig metod att färga våra putsade fasader med.

Fasader med kalkputs.

Vid renoveringar av fasadputser på äldre byggnader med kalkputs gäller det att man som hantverkare besitter gedigen kunskap och erfarenhet om rätt putsbruk tillsammans med äldre putstekniker som samspelar. Detta är viktigt för att uppnå rätt utseende och den tidens vackra hållbara kalkputsade fasader. Fasader som är reveterade med kalkputs är inte ovanligt heller.

Kalkputs är ett traditionellt och hållbart putsmaterial som har används för att renovera och underhålla putsade fasader på våra fasader i sekel. Det är ett naturligt material som består av kalk, sand och vatten och använts forfarande när en fasadrenovering ska utföras av kalkputsad fasad.

När man arbetar med kalkputsade fasader är det viktigt att använda likvärdiga fasadmaterial för att behålla och återfå den ursprungliga höga kvalitetet och vackra utseende på fasaden. Det innebär att man endast ska använda kalkputs för att laga en kalkputsad fasad för att säkerställa att fasaden att blir renoverad på rätt sätt.

Förvalta ert hus på rätt sätt.

Bor man i en byggnad med ett redan befintligt kulturhistorisk värde lägger man troligen redan ner ett betydande arbete för att utföra korrekt byggnadsvård.

När man planerar att renovera en äldre fastighet tycker vi det är viktigt att titta på fastighetens befintliga karaktär. Att ha en bra kännedom om sitt eget hus är alltid en bra start. Utöver detta behöver man kunskap om tidsenliga material och metoder när din fastighet byggdes upp. Med denna kunskap blir du ordentligt rustad för att kunna bevara husets karaktär på bästa sätt.

I Stockholm finns ett stort bestånd av olika byggnader som kommer i från olika tidsperioder. Med bra byggnadsvård kan vi bevara dessa byggnader för framtida generationer. Både att beskåda och även med möjlighet att kunna bo i någon av dessa vackra byggnader

Puts på trästomme.

Revetering av ett trähus betyder att man lägger på putsbruk på träfasaden. Detta gjorde man för att efterlikna stenhusen som ansågs vara mer vackra och exklusiva. Metoderna har varierat från att spika ribbor diagonalt till att använda sig av en reveteringsmatta för att få putsbruket att sitta kvar på träfasaden.

Armering av puts.

Reveteringsmattor använder man sig av än i dag vid fasadrenovering av ett reveterat hus. Det finns många villor med utförda reveteringar som står sig hela och fina med vackra fasadputser under lång tid. Detta förutsätter förstås att underhållet av dessa fasader utförs på rätt sätt med passande putsbruk och ytskiktsfärger.

Kalkmålade fasader.

Kalkmålade fasader är en metod som har funnits mycket länge och är nog den metod som är mest beprövad att måla en fasadputs med. Har man en slätputsad fasad i exempelvis kalkbruk så är kalkfärg en passande produkt. Kalkfärger passar till många olika typer av fasadmålningar men den passar inte till alla fasader. Renoverar man en befintlig fasadputs är det mycket viktigt att veta vad fasaden man renoverar har för typ av material. Att renovera och avsluta med kalkmålning kanske är en felaktigt metod för just denna fasadputs. Bilder nedan föreställer en vacker slät kalkmålad fasadputs i Stockholm

         

Vilken typ av fasadputs har du?

Det kan vara svårt att veta benämningen av den typ av puts man har på fasaden. Och det är klart som boende eller om man äger en fastighet så reflekterar man oftast endast på att man har en putasd fasad. I många fall som fastighetsägare när man ser att putsen börjar spricka upp och kakor av puts kanske till och med börjar falla till marken så blir det många frågor som uppkommer.

Vilken typ av puts och murbruk ska man använda sig av för att laga dessa skador till exempel. Går det att laga överhuvudtaget? Eller måste vi ta ner all fasadputs och ersätta med nytt putsbruk? Självklart så måste vi besöka er fastighet för att kunna göra en korrekt bedömning på dom skador som finns i fasaden och sedan komma fram till vilken åtgärd som krävs för att återställa denna fasadputs.

Mer information om  puts och murbruk

Fasadrenovering för alla behov.

Oavsett om du bor i en mindre villa privat eller ansvarar för ett större flerfamiljshus så är våra tjänster utformade för att uppfylla alla behov. Vi strävar efter att göra högkvalitativ fasadrenovering tillgänglig för alla oavsett projektets omfattning. Vårt mål är att ge er fasad en ny chans till ett helt nytt liv och funktionalitet.

Från förberedelse till ett slutligt färdigställande.

Fasadspecialisten.se har också ett ganska brett utbud av tjänster som vi redan i dag kan erbjuda i anslutning till fasadrenoveringar av olika slag. Vi kommer dock att fortsätta att bredda oss inom andra byggtjänster och renoveringar så att vi är med från början till slut.

Vita slätputsade fönsterfält.

Man kan också använda sig av olika metoder i en fasadputs för att skapa olika effekter. Exempelvis kan man ha slätputsade fönsterfält som är målade i vit kulör samtidigt man utför en stänkputsning på övrig fasadputs i en annan kulör. Nu är det inget måste att man ska använda en vit kulör men vit är nog den vanligaste kulören man ser som är målat på detta sätt. Många gillar denna typ av utseende som den här metoden skapar.

Det finns många variationer.

Man kan också slätputsa hörnen på fasaden och måla även dessa vita tillsammans med en annan kulör på övrig fasad. Spritputsade fasader kan också ha olika inslag av slätputsade partier i sin fasadputs. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränsen på vad man kan utföra. Det finns många variationer på hur man kan blanda olika strukturer och få fantastiskt vackra fasadputser.

         

Planerar du att byta färg på din fasad?

Byta färg? Absolut kan vi hjälpa dig att byta färg på din fasad. I bland vill man förnya sig och att överväga att byta kulör på det yttre och ett färgbyte på fasaden kan ge det ansiktslyft som huset behöver för att skapa en ny känsla av ett trevligt boende. Detta bör du tänka på. När man vill byta färg på sin fasad eller planerar att byta fasadens yttre material till något annat än vad fasaden har i dag så rekommenderar vi att i dessa fall alltid kontrollera vad som gäller för just dig och din villa innan dessa typer av ändringar utförs i fasaden.

Det kan finnas en detaljplan för ditt område som kan begränsa valet av färg och andra ändringar i din fasad. Även om man inte skulle behöva ansöka om bygglov så tycker vi att man ska ta omgivning och andra hus och byggnader i beaktning vid ett nytt färgval så det inte stör eller sticker för mycket i från övrig miljö och inte bara titta på sin egen fasad.

Yttre belysning är viktigt för både villa och större fastighetsägare.

När enkelheten är som bäst.

Det är inte ovanligt att som fastighetsägare vilja montera extra armaturer som lyser upp. Att byta ut befintliga väggarmaturer till nya fräscha kan bli den sista pusselbiten när fasaden är nyputsad och fin. Detta är ett vanligt önskemål och förfarande. I bland vill man även flytta den befintliga armaturen. Det kan låta enkelt men vill man inte ha en utanpåliggande kabeldragning så blir det genast ett större arbete med spåra i yttre väggen för att dölja kablage. Vissa enkla typer av elarbeten kan man kanske göra själv om kunskapen finns. Andra mer komplicerade arbeten rekommenderar vi och ska överlåtas till en behörig elektriker för en korrekt installation.

Äldre armaturer och fasadrenovering.

Har man en äldre vacker armatur som vill behålla så kan man i dom flesta fall renovera armaturen. Kontrollera så att armaturen fortfarande är i sådant skick att det går att utföra en renovering. Att rengöra, skrapa och slipa och förbereda armaturen för målning med ett noggrant förarbete lönar sig i längden med hållbara resultat.

Fasadbelysning som fungerar.

Att låta en elektriker byta ut kablage och gamla anslutningar så man vet att husets fasadbelysning fungerar på ett säkert och korrekt sätt är också en viktig del i renoveringen. När armaturen är målad i passande kulör och monterad på fasaden så har man fått en ny vacker yttre armatur som kommer att lysa upp i både mörker och skymning i många år framöver.

Anlita erfarna fasadrenoverare med specialiserad expertis.

Att anlita professionella med specialiserad erfarenhet inom fasadrenovering är avgörande. Som specialister på putsade fasader förstår vi putsade fasaders unika utmaningar och kan erbjuda skräddarsydda lösningar. Vi bidrar till att säkerställa effektivitet och hållbarhet genom hela processen.


Intresseanmälan.

Behöver du hjälp med fasadrenovering i Stockholm? Du är välkommen att kontakta oss. Fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Din intresseanmälan.

Fasadspecialisten.se


Fasadputs Stockholm                                                                       Fasadrenovering Stockholm