Fasadrenovering Stockholm.

En fasadenovering av fasadputs är långt ifrån en enkel form av underhållsarbete. För att framgångsrikt återställa din putsade fasad krävs inte bara grundläggande kunskaper om byggmaterial utan också insikt i de specifika tillvägagångssätten.Vi har lång och gedigen erfarhet av utföra fasadrenovering i Stockholm.

I de flesta fall är orsaken till en fasadrenovering att fasaden har nått till en kritisk punkt där det krävs att underhållsarbete utförs. Med påverkan från väder och vind kan fasadputs med tiden få både sprickor och putsnedfall.

Dessa problem kan leda till estetiska och strukturella problem i fasadens konstruktion. Det är då en fasadrenovering blir nödvändig för att bevara husets fasad och funktion.

Avgörande för hållbar fasadrenovering.

Fasadrenovering är en viktig och på sikt ett oundvikligt underhåll för samtliga fastighetsägare. Oavsett om det är en liten villa eller ett större flerfamiljshus så kommer fasaden behöva renoveras förr eller senare.

Att försöka utföra denna typ av arbete utan nödvändig expertis kan leda till icke hållbara resultat och få kostsamma konsekvenser på lång sikt. Vi aktiva och utför fasadrenovering i Stockholm och omnejd.

I bland handlar det om utseende.

Vi vet också att orsaken till att man vill renovera sin putsade fasad varierar. Att överväga en fasadrenovering kan i bland vara en önskan att förnya sitt boende. För vissa kan det vara tillräckligt att genomföra en fasadmålning med en ny färg på husfasaden för att tillfredsställa detta behov.

Behöver du hjälp med att renovera ditt hus putsade fasad?

Hos oss hittar du information om fasadrenovering i Stockholm och dom hantverkstjänster som ditt projekt behöver.

 

Fasadrenovering av putsade fasader.

Med årtionden av erfarenhet tar vi oss an uppdrag av fasadrenovering av puts i Stockholm.  Vi återskapar gamla väderbitna putsade fasader till nyskick. Våra professionella medarbetare garanterar att som vår kund kan du vara trygg.

Investera i hållbarhet och expertis.

Vår kvalitetsgaranti ger dig det allra bästa inom material och utförda arbeten som tillsammans garanterar fasadrenoveringar med lång livslängd. Vi ger dig en fasadrenovering som varar i decennier. Oavsett om du bor i en mindre villa i Stockholm eller förvaltar ett flerfamiljshus i närliggande område.

Putsade fasader slits också väldigt olika beroende på miljö.

Fasader som ligger intill mycket trafikerade vägar eller mitt i Stockholms innerstad får en ökad risk att bli nedsmutsade. I denna typ av miljö sker nedsmutsning av fasaden mycket snabbare än vanligt. Detta leder ofta till ökad skaderisk och missfärgningnar av fasaden. Det kan räcka med en fasadrengöring för att väcka fasaden till liv igen.

Tvätta putsade fasader.

Resultaten varierar naturligtvis efter en utförd fasadtvätt. Detta beror på fasadens ursprungliga skick och förutsättning för att få ett bra resultat. Det vanligaste alternativet är dock att uföra en fasadrenovering för att få en vacker och återställd fasadputs.

Investera i ditt boende för att få en hel och fin fasadputs.

En fasadrenovering är oftast en god investering som inte bara förlänger fastighetens livslängd. Man skapar också en trevligare boendemiljö med en hel och fin fasad både för fastighetsägare och grannar. I Stockholm och våra förorter som exempelvis Bromma, Danderyd och Gamla Enskede finns det många vackra fasader med fasadputs. Vi hjälper dig gärna med din fasadrenovering i Stockholm och närliggande områden.  Med vår expertis kommer din fastighet att tillhöra en av dessa vackra putsade fasader.

Vill du komma i kontakt med oss?

Gå direkt till vår kontaktinformation. Vi återkopplar till dig så fort vi kan.

När en fasadrenovering är ofrånkomlig.

Upptäcker man sprickor och putsnedfall i sin putsade fasad räcker det inte med att tvätta sin fasad. Då står man inför en kommande fasadrenovering och det är något helt annat. Om det finns en risk för putsnedfall så kan detta utgöra en fara. Särskilt då för människor som befinner sig nedanför denna yttervägg. Det finns även en stor risk att materiella skador kan uppkomma.

Fasadputs har ett tufft arbete.

Vi får heller inte glömma bort att fasadputsen också har som uppgift att skydda den bakomvarande konstruktionen. Den ska klara av att utgöra ett skydd mot väder och vind och annat klimat från våra skiftande årstider. Beroende på putsbärare så kan graden av skador bli olika omfattande. Gemensamt är att det är aldrig bra att låta skador i en putsad fasad ligga öppet någon längre tid. Skador i fasadens yttre bör åtgärdas omgående. Det är inte bara att ha en vacker fasadputs som det yttre handlar om. Fasaden har också en viktig funktion.

Förändringar i fasadens yttre.

Vill man eventuellt byta färg på sin fasad i samband med fasadrenoveringen finns det vissa saker man bör tänka på. Den nya färgen bör matcha arkitektur och fastighetens övriga stil och även passa in resterande omgivning. Fasaden får inte heller normalt sett sticka ut för mycket. Utför man en fasadrenovering på ett äldre kulturhistoriskt hus är det mindre troligt att man ens får byta färg. Troligen inte heller göra andra förändringar i fasadens ytskiktsputs. Kontrollera alltid om det krävs bygglov för dina planerade förändringar i fasadputsen.

Fasadrenovering och bygglov.

Utför man fasadrenovering i Stockholm kan det finnas en detaljplan för området där din fastighet befinner sig. Detta kan i sin tur försvåra eller rent av stoppa upp dessa planer helt. Även i andra delar av landets kommuner så förekommer krav på bygglov vid vissa typer av yttre förändringar. Oavsett var man bor i landet så bör och ska detta kontrolleras innan man påbörjar planerad fasadrenovering.

Många fasadputser skiljer sig åt och kräver olika typer av åtgärd.

En putsad fasad kan bestå av olika typer av putsbruk. Många fasader med fasadputs ser ungefär likadana ut vid första anblicken. Detta gör att det kan vara svårt att avgöra skillnaden mellan olika typer av putsbruk. Ett reverterat hus putsas normalt med ett rent kalkbruk.

Många villor har puts på trästomme och det är det man menar när man pratar om reveterat. Andra typer av putsbärare som mursten putsas normalt med ett kc-bruk. Putsbruk delas upp i olika hållfasthetsklasser så det gäller att man vet vilket putsbruk man ska välja.

Som lekman och utan erfarenhet kan detta bli mycket svårt. Det gäller också att kunna identifiera vilket putsbruk som den befintliga fasaden innehåller vid en fasadrenovering av en redan putsad fasad.

Rätt material på rätt plats är en självklar del av en fasadrenovering.

Lagar man inte med rätt typ av putsbruk är det risk att det blir fel redan i från början. Fel materialval slutar med stor sannolikhet att reparationen av fasaden måste göras om inom kort. Det är även viktigt att välja rätt typer av färger när man ska måla en fasadputs.

Dom flesta typer av fasadputs har ett behov av att kunna andas. Det vill säga att man ska inte måla dessa fasader med filmbildande täta färger som stänger till fasadputsen. Har man målat en fasadputs i felaktig färg kan det sluta med total nedtagning av samtlig fasadputs.

I dessa fall måste man börja om på nytt. Tyvärr ser vi exempel på detta när någon fastighetsägare utan kunskap har beslutat att måla om fasaden i egen regi. Anlita experthjälp i stället och låt oss utföra er fasadrenovering i Stockholm på ett professionellt sätt.

Renovera putsade fasader på ett säkert sätt.

Självklart så har också ett stort säkerhetstänk när vi utför en fasadrenovering var vi än befinner oss. Detta gäller oavsett om vi arbetar i Stockholm city eller utför en fasadrenovering i Bromma. I dag som entreprenör måste man upprätta en arbetsmiljöplan. Det här betyder att måste tänka på olycksrisker och förebygga dessa på bästa möjliga sätt. Detta ger ett bättre skydd för hantverkare och även för andra som befinner sig på arbetsplatsen medan fasadrenoveringen pågår. Att upprätta en arbetsmiljöplan är viktig del av det sätt man arbetar för att minska risker för olycksfall.

Fasadrenovering under den kalla årstiden.

Renoverar man fasader under vintertid? Dom flesta fördrar nog att utföra en fasadrenovering under bättre omständigheter än att behöva renovera fasaden under denna period av året. Är det möjligt att planera detta arbete under den varmare delen av året så är det naturligtvis det bästa valet. Fasadrenovering utförs mer eller mindre året om. Med olika åtgärder och metoder mot kyla arbetar man året om med fasadrenoveringar. Olika aggregat för uppvärmning i samband med intäckning med presenning av byggnadsställningen är den vanligaste typen av åtgärd under vintertid.

Vi kan putsade fasader och dess renoveringsmetoder.

Stockholm består av många vackra fasader med fantastiska utsmyckningar. Vi hjälper gärna till med vår erfarenhet att bevara Stockholm och dessa vackra fasadputser i detta skick. Hos oss finns kunskapen och vi utför fasadrenoveringar i allt från större flerfamiljshus till mindre villor i våra närförorter.

Gedigen erfarenhet.

Vi är specialister på fasadrenoveringar och utför även dom flesta andra typer av arbeten inom mur och puts. Som företag renoverar vi med nytt eller återställer äldre  kulturhistoriska kalkputsade fasader med gamla traditionella metoder. Att använda sig av kalkfärg är ingen ny metod.

Kalkmålning är ett mycket gammalt och beprövat sätt att måla kalkputsade fasader med. Som fasadspecialist har vi en lång och gedigen branschvana att utföra fasadrenovering i Stockholm och dess närliggande områden. Låt oss renovera er putsade fasad. Då är ni i professionella trygga händer.

Fasadrenovering och rot-avdrag.

Som privat fastighetsägare så har man möjlighet i många fall rätt att utnyttja Rot-avdraget. Detta med 30 % och med ett maxbelopp på 50 000:- kronor. Förutsatt att man inte utnyttjat Rot-avdraget tidigare samma år. Kontrollera alltid vilka villkor och vad som gäller för just dig oavsett typ av renovering. Läs mer på Skatteverkets hemsida. Rätt till Rot-avdrag kan minska kostnaden för ett arbete med betydande belopp. Denna möjlighet ska man absolut inte glömma att kontrollera.

Välkommen att kontakta oss.

Här hittar du vår kontaktinformation.