Underhåll av skorsten.

Renovera skorsten.

Vanliga orsaker till att man måste utföra en skorstensrenovering är att teglet vittrat sönder eller fått sprickor. Dåliga fogar är ett annat vanligt problem som brukar uppkomma. Ofta märker man inte dessa problem direkt utan problemen brukar pågå under en längre tid. Skorstenen måste i värsta fall kanske totalrenoveras och muras om.

Man får helt enkelt riva ner skorstenen och mura en ny. Därför bör man besöka sitt tak och undersöka skorstenen med jämna mellanrum för att slippa onödigt dyra och överraskande renoveringskostnader. Hus har också olika typer av skorstenar men med rätt kunskap lagar vi skorstenen på rätt sätt.

Skapa långsiktig trygghet.

Att investera tid och resurser i skorstenens regelbundna underhåll och inspektion är en investering i ditt hem långsiktigt. Genom att vara medveten om skorstensens skick och utföra åtgärder vid behov i förebyggande syfte kan du undvika dyra och oväntade renoveringskostnader samt säkerställa en säker och effektiv andvändning av husets skorsten.

Underhållsarbete av husets skorsten.

Foga om skorstenen är något dom flesta behöver att göra förr eller senare. Tegelstenar och fogar blir ju naturligtvis påverkade av vår miljö och vårt skiftande  klimat. Med åren så syns till slut dom skador som har uppstått och påverkar i värsta fall även skorstenens funktionalitet . Förläng din skorstens livslängd med vår exerptis genom att foga om och byta ut frostsprängda och spruckna tegelstenar. Vi gör din skorsten hel och fungerande igen med vårt underhåll.

Skorstenshuv.

Passa på att montera ett skorstenshuv på din skorsten när vi ändå är där. Vi mäter och skräddarsyr en skorstenshuv just för din skorsten. Ett skorstensskydd skyddar din skorsten från snö. regn och annat som kan tränga ner i din skorsten och orsaka kondens, frostsprängningar och andra typer av skador. Har man fått en fuktig skorsten så kan det ge en grogrund för mögel och annan påväxt som trivs i fuktiga miljöer.

Monterar man ett skostenskydd så kan man undvika dessa problem. Skorstenen är för det mesta också en del av husets ventilationssystem så det är väl investerade pengar. Var på den säkra sidan och låt oss montera en måttanpassad skorstenshuv på din skorsten.

En måttanpassad lösning.

Att skräddarsy en skorstenshuv för din specifika skorsten är avgörande för att säkerställa optimalt skydd. En måttanpassad lösning garanterar att huvens dimensioner passar perfekt vilket förhindrar att snö, regn och andra blandade väderförhållanden tränger in och kan orsakr potentiella skador.

Här hitta du mer information om skorstensskydd.

Att utföra en glidgjutning.

Oftast börjar man med att filma skorstenskanalen så att man kan bedöma omfattningen av skorstenskanalens renoveringsbehov på ett bra sätt.

Har man problem med otäta rökkanaler kan man utföra en glidgjutning med en speciell typ av keramisk massa som tätar skorstenens kanaler på ett effektivt sätt. Med denna metod återställs dina rökkanaler utan egentligen något större ingrepp i skorstenen.

Metoden hur man gör för att pressa upp den keramiska tätningsmassan mot skorstenens kanal väggar  består av en ”ballong”  som är ansluten till en vajer enkelt förklarat. Denna ballong blåses upp med lagom mängd tryckluft för att uppnå rätt storlek. Sedan fyller man på med keramisk tätningsmassa och vinschar ballongen sakta uppåt.

Självklart kan man inte fylla på med hur mycket massa som helst på en gång utan denna process upprepas med mindre mängd keramisk massa åt gången ett antal gånger tills man är färdig med glidgjutningen. Detta brukar också resultera i släta kanalvägar i från glidgjutningen som också ger skorsten ett förbättrat drag och minskar också sot och smutsavlagringar att fästa lika lätt i din skorsten

När man måste mura om sin skorsten.

En annan billigare metod om det inte gått alldeles för långt med förfallet av skorstenen är att man kan faktisk putsa skorsten utvändigt och skapa en slät yta eller ett slammat utseende med ett passande putsbruk.

I bland så har skorstenen gjort sitt med trasiga spruckna tegelstenar och fog som nästan lakats ur och fallit bort och en akut situation har uppkommit. I dessa fall måste man troligen tyvärr mura om sin skorsten. Vanligen så räcker det med att man murar om skorsten ovan yttertaket och då ska man tänka på att använda sig av ett frostbeständigt tegel. Murar man invändigt så finns inget krav på att det måste vara frostbeständigt.

Ett gammalt beprövat byggnadsmaterial.

Tegel som byggnadsmaterial är en mycket gammal metod att bygga med. Ett material som har och använts fortfarande  inom byggnation till alla möjliga typer av byggnader och ändamål. Storleken på murtegel har varierat ganska kraftigt från början till dagens användare. I dag är det vanligt att man har mindre mått på murtegel än förr i tiden.

Nu har vi övergått till ett slags vanligt standardmått som används men självklart finns det olika storlekar på murtegel även i dag. Tegel är också bättre anpassat till vad man ska mura i dag med lite olika varianter och egenskaper.

Finns det behov av att renovera delvis eller mura om en helt ny skorsten är ni välkomna att höra av er till oss. Vi  kommer och inspekterar skorstenens renoveringsbehov och lämnar förslag på åtgärd och sammanställer en offert på tillfrågat arbete.

Fasadspecialisten.se


Intresseanmälan.

Behöver du hjälp med att reovera din skorsten? Kontakta oss gärna. Fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Din intresseanmälan.