Underhåll av skorstenen.

Renovering och underhållsbehov av en skorsten kan se helt olika ut. I bland behöver den murade skorstenen fogas om alternativt muras om på nytt. En skorsten kan också ha otäta kanaler och då måste man naturligtvis åtgära detta.

Renovera skorsten.

Problemen kan vara många och olika och så även lösningar och renoveringsmetod av din skorsten. Vi hoppas du får både tips hjälp med din skorsten av oss. Behöver du mura om din skorsten är du välkommen att vända dig till oss.