Rostfria ventilgaller med insektsnät.

Även till synes små detaljer har viktiga funktioner.

Genom att genomföra regelbundna inspektioner kan fastighetsägare upptäcka eventuella problem med ventilgallren i ett tidigt skede. Ventilgaller i fasadputsen och även om man har ventilgaller i sockelputs skall dessa bytas ut om man ser att dessa har börjat rosta eller är trasiga på ett annat sätt.

Ventilgaller i aluminium.

Vid utbyte av ventilgaller är aluminium ett populärt materialval. Aluminiumventiler är korrosionsbeständiga, vilket eliminerar risken för rost och därmed eventuell missfärgning av fasadputsen. Dessutom är de lätta att underhålla och har ofta insektsnät för att förhindra oönskade besök från insekter.

Koppar och ventilgaller.

Koppar är ett vackert och hållbart material men tyvärr så kan även koppar kan sprida missfärgningar i putsade fasader. Vid behov så byter vi tyvärr ut även dessa ventilgaller om vi märker att det finns risk för missfärgning.

Nya ventilgaller i fasaden.

Har man fasadputs och planerar att endast byta ut sina ventilgaller så kan det bli problem. Har man otur så lossnar det fasadputs runt om ventilgallret vid borttagning oavsett hur försiktig man är. Visst kan man laga runt ventilen igen med putsbruk och ny färg men med risk att man får ett lappat utseende. Det absolut bästa är att byta dessa vid kommande fasadrenovering men har ventilgallret gjort sitt så har man inget val än att byta. Kontakta gärna oss om du har behov utav detta.

Vi kontrollerar alltid befintliga ventilgaller inför en kommande fasadrenovering. Det är vanligt att samtliga ventilgaller ersätts med nya när man renoverar en putsad fasad. Dels för funktionen men också för att skapa ett bättre helhetsintryck av husets fasad.

Fasadrenovering och nytt ventilgaller.        Nya ventilgaller i samband med fasadrenovering.

Ventilationsgaller är bara en del i ett viktigt ventilationssystem.

Ventilationen är en mycket viktigt del i vårt boende. Den ska ta bort dåligt luft och tillföra ren och fräsch luft i våra utrymmen. Utrymmen med störst behov är nog kök, badrum och tvättstugan. Bor man i en äldre villa så har man troligen ett system som bygger på självdragsventilation. Det är viktigt att ventilationen fungerar som den ska från början till slut.

Fågelbo i ventilen.

Det finns också andra betydande orsaker varför man ska ha hela ventilgaller och en av dessa anledningar är för att säkra upp och förhindra att fåglar bygger bo i ventilen vilket är en ganska vanlig upptäckt för många fastighetsägare stor som liten. Vi har både själva av egen erfarenhet och genom kontakt med andra hanteverkare och fastighetsägare att detta är tyvärr ett problem för många fastigheter.

Fåglar med deras bo kan också täppa till en ventilation så att det inte fungerar som det ska om det vill sig illa. Avföringen från fåglar kan också vara frätande och i värsta fall missfärga fasaden med ett inte alltför vackert utseende som följd. Det kan också vara svårt att rengöra efter fågelbo och dessa typer av nedsmutsningar på ett bra sätt.

Nu byggs det inte bara fågelbo i ventiler utan även hängrännor, stuprör och skorstenen är andra populära ställen för fåglar att bygga bo. Det finns bra produkter att montera som hjälper till att förhindra bobyggen på även dessa ställen.

Vid komplexa situationer där fåglar har etablerat bo trots förebyggande åtgärder kan professionell hjälp vara nödvändig. En expert kan utvärdera situationen och tillhandahålla skräddarsydda åtgärder för att säkerställa en långsiktig lösning.

Fasadspecialisten.se