Renovera och laga en betongtrappa.

Alla kommer vi i kontakt med trappor. Det kan vara trappor i trämaterial till trappor i trasig betong med flagande färg och påväxt. Som villaägare så har man troligtvis en betongtrappa som leder upp till entredörren.

Det är viktigt att hålla trappan i ett bra skick så att den framför allt är säker att beträda. Samtidigt vill man ha en inbjudande entre till huset och den gamla trasiga betongtrappan är något bland det första man ser.

Betongtrappa med ett trist och slitet utseende.

Allting slits och nöts ner och särskilt trappor utomhus som utsätts för en ganska tuff behandlig både från vårat klimat till all trafik från både boende och gäster. Dessutom så saltar man för att snön ska töa bort med risk för fukt och frostskador under vintertid när det fryser till.

Att ha sprickor och utslagna betongbitar är inget ovanligt i en betongtrappa som har ett renoveringsbehov. Många gör egna försök med att försöka laga och måla om betongtrappan men det brukar inte dröja så länge innan färgen börjar flagna bort tyvärr.

Nu finns det andra metoder med hållbara ytskiktsmaterial som man kan påföra när man renoverar en gammal betongtrappa och som dessutom är vackra att beskåda.

Vi har kunskapen.

Att renovera en betongtrappa på rätt sätt kräver att man har kunskap om både betong och renoveringsmetoder som är passande för detta. Vi både kan och har kunskapen. Låt oss renovera er gamla trasig betongtrappa.

Välkommen till oss på Fasadspecialisten.se