Täckt byggnadsställning vid fasadrenovering vintertid i Stockholm.

Fasadrenovering under vintertid.

Fasadrenovering och planering för väderlek.

Det är viktigt att ta hänsyn till årstid och vilken typ av väderlek man kan förvänta sig när man planerar att utföra en fasadrenovering. Under vintermånaderna bör man därför välja rätt tillvägagångssätt för att kunna utföra detta arbete.

Utöver den uppenbara utmaningen med kylan finns det flera aspekter att överväga vid fasadrenovering under vintern. För det första är det viktigt att beakta materialens temperaturkänslighet eftersom vissa produkter och metoder kan påverkas negativt av låga temperaturer.

Renovera med rätt temperatur.

Fasadrenovering är en viktig del av underhållet av våra fastigheter. När det börjar bli för kallt och temperaturen sjunker ner under noll grader så kan putsbruk och murbruk frysa och därmed kan dessa material förlora sin hållbarhet och egenskaper. Det här påverkar i sin tur resultatet av en fasadrenovering.

Visst är det önskvärt att utföra en fasadrenovering under mildare perioder snarare än under den bitande kylan av vintern. Oavsett detta pågår arbetet med fasadrenovering året om och tar inte paus trots de utmaningar som den kalla säsongen innebär. Det finns några smarta metoder att tillgripa under denna vintertid för att klara av detta renoveringsarbete på ett framgångsrikt sätt.

Intäckning av byggnadsställning.

Vid dessa fasadarbeten under vintertid så är det brukligt att man klär in samtliga delar av byggnadsställningen med en presenning. Detta för att fasadmaterial ska kunna hålla den temperatur det behövs för att kunna torka på ett bra sätt.

Förhindra att fasadmaterial fryser.

När puts och murbruk fryser och inte tillåts torka som det ska händer flera saker. Bland annat så förlorar putsbruket den styrka och egenskaper som fasaden behöver ha för att få en långsiktig hållbar fasadrenovering. Det finns också varianter av frysskydd som man kan blanda ner i putsbruket för att förhindra frysning.

Uppvärmning med aggregat.

Man brukar också använda sig av olika typer av värmeaggregat för att klara att hålla den passande temperatur fasadputsen behöver. Vanligaste varianten för att tillföra värme är gas eller dieselaggregat tillsammans med intäckning av fasadställning.

Man bör också tänka på att kostnaden för en fasadrenovering ökar under vintertid. Detta beror på hur mycket kostnaden för uppvärmning uppgår till. Desto kallare klimat ju mer dyrare blir det.

Byggnadsställning under sommartid.

Det händer även att man klär in byggnadsställningar under sommartid med presenning.  Dels för att man behöver ett regnskydd under pågående arbete men också för att skydda omgivning från damm som uppkommer när man exempelvis tar ned en gammal fasadputs.

Sommarväv.

Sommarväv är ett vanlig typ av material vi också använder för att klä in byggställningen under varmare årstider. Detta är ett slags grovmaskat nät som placeras utanpå byggställning.

Utgör också en skydd.

Denna väv eller presenning utgör också ett skydd om man skulle råka tappa något. I stället för att kanske något verktyg eller dylikt far ut i gatan så faller det rakt ner innanför byggställningen.

Fasadspecialisten.se