Trasig fasadputs.

Fasadputs med mindre skador.

Rätt underhåll av din fasadputs.

När fasadputsen visar tydliga tecken på sprickor och putsnedfall och en omfattande fasadrenovering inte är möjlig av olika skäl så finns det ändå strategier och åtgärder som kan vidtas för att skydda fasaden frrån ytterligare skador.

Vad kan man göra då?

Vad man bör göra i detta fall är att renovera lokala skador och putsa i där putsbruk saknas så att inte skador i fasadputsen förvärras. Det är alltid bättre att putsa i skador än att låta underlaget ligga öppet för väder och vind som i sin tur kan orsaka onödigt uppkommande skador i underliggande konstruktion.

Utvärdera skadornas omfattning.

Innan du påbörjar några reparationer är det viktigt att noggrant utvärdera skadornas omfattning. Bestäm vilka områden som kräver omedelbar åtgärd och bedöm risken för framtida skador. Detta kommer att hjälpa dig att planera och genomföra en framtida fasadrenovering.

Olika typer av putsbärare.

Vissa bakomavarande konstruktioner är också känsligare än andra. En konstruktion i trä kan få omfattande fukt och mögelskador om fukt och vatten har fri passage att kunna tränga in fastigheten. Murade putsbärare kan bli utsatt för frostsprängning. Detta innebär att delar av murstenar kan frysa sönder och spricka på olika sätt eller släppa i från yttre skikt från stenen.

I bland är det bara lite av det yttre skiktet som blivit skadat men har man otur så måste man tyvärr byta ut en del murade sten innan arbetet med putslagningen kan forstätta. Sedan kan det också bli så att i vissa fall när väl fukten och vatten trängt in i bakomliggande konstruktion att fukten måste stå och torka ut innan man kan forsätta med sitt arbete.

Tiden för detta är varierande beroende på omfattningen av skada. Vi rekommenderar att man kontrollerar sin fasadputs och åtgärdar stora som små upptäckta skador i den putsade fasaden. Fukt och vattenskador kan ställa till med mycket elände för boende och fastighetsägare.

Ta även mindre skador i fasadputsen på allvar.

Att utföra mer regelbundna underhållsarbeten på fasadputsen hjälper till att förlänga livslängden på din putsade fasad oavsett om du kan och har kunskapen och utför detta själv eller anlitar experthjälp inom fasadrenovering.

Samtidigt med detta underhåll så får man också reda på vilket skick fasadputsen befinner sig i och troligen så kommer inte beskedet om att man måste totalt renovera om sin putsade fasad som en total överraskning. Man är förberedd på ett bättre sätt för denna kostnad. Att utföra en total fasadrenovering kostar trots allt en del pengar.

Lagning av lokal skada i fasadputs.       Lagning av skada i fasad.

Omputsning av fasaden.

Det finns en mängd olika renoveringsbehov för olika fastigheter och fasader. Vissa fastigheter kan ha mindre problem med fasaden som kan lösas med lokala reparationer, medan andra kan ha mer omfattande skador som kräver en total fasadrenovering eller till och med ett fasadbyte.

När fasaden uppvisar för omfattande skador är en total fasadrenovering av husfasaden förmodligen den enda vettiga lösningen. Omputsning av fasaden betyder att samtlig fasadputs ersätts med nytt putsmaterial. Det här kan vara en långsam och kostsam process beroende på fasadens utförande.

Fukt och vattenskador kan leda till stora kostnader.

Fukt och vattenskador drabbar ju inte bara fasader. Vatten har en enorm förmåga att hitta in i alla vinklar och vrår som man i bland inte tror är möjligt. Att titta till dom yttre byggnadsdelar som ska skydda fastigheten i från inträngande vatten tycker vi att man ska hålla lite extra koll på. Det kan vara allt i från plåtbeslag till att underhålla sitt tak.

När putsbruket är på plats och skadan är åtgärdad.

Efter putslagning så kan man försöka att bryta fram en någorlunda passande kulör att färga över gjorda putslagningar med. Att hitta rätt kulör till en fasadputs som till exempel är 30 år gammal är väldigt svårt så man bör vara inställd på att få ett lite ”lapp och lagat” utseende på fasaden.

Det är också viktigt även vid denna typ av fasadunderhåll att man använder rätt typ av puts och murbruk så man inte förstör eller försvårar för en framtida fasadrenovering. Vi lagar dessa skador på ett korrekt och riktigt sätt redan i från början.

Orsak och verkan till skador i fasadputsen.

När man har upptäckt sprickor och putsnedfall i fasaden brukar man inte bara laga dessa skador utan man försöker också förstå hur och varför dessa skador uppkommit. Kan man också åtgärda orsaken till varför skadorna uppkommit från början så kommer man att få en fasadputs som kommer att hålla sig hel och fin betydligt längre.

Trasig putsad fasad i behov av åtgärd.       Lagad mindre skada i en putsad fasad.

Skillnader i putsbruk.

Putsbruk med olika blandningsförhållande har man använts sig av under en lång tid. Även dom gamla Romarna använde sig av puts så man måste nog säga att bygga och renovera med puts och betong är en ordentlig beprövad metod som man har god kännedom om. I dag är puts och murbruk uppdelat i olika hållfasthetsklasser så det gäller att välja rätt putsbruk för rätt underlag.

Vissa typer av putsbruk är också mer anpassade för att handappliceras och passar troligen bäst vid mindre reparationer men det finns också putsbruk som passar både till att pumpas eller att slå upp för hand. Detta putsbruk kan man även pumpa upp och spruta upp på underlaget med korrekt utrustning. Denna metod andvänds vid arbeten så som nyputnsing av större ytor.

Allmän grundregel.

En allmän grundregel när man putsar fasader är att man lägger det hårdaste putsskiktet först mot putsbäraren för att sedan arbeta sig utåt med det svagare putsmaterialet så det hamnar längre ut i fasadputsen.

Grundningsbruk.

Att grunda med ett passande grundningsbruk ger många förbättrade fördelar av underlaget. Dels så ökar vidhäftningen för bruket man utför utstockning med. Det bidrar också till att man får ett jämnare sugande underlag som i sin tur gör att man får ett bättre utfört putsarbete.

Vi putsar och lagar stort som smått i Stockholm och dess närområden.

Som företag har vi en lång och gedigen erfarenhet att utföra fasaderoveringar i hela Stockholmsregionen med omnejd. Tillsammans med denna erfarenhet och våra egna höga krav på att utföra kvalitativa renoveringar av putsade fasader garanterar vi ett mycket bra slutresultat.

Vi utför även mindre typer av renoveringar i fasadputs så har du enbart behov att för närvarande laga mindre skador i din putsade fasad så är du välkommen att höra av dig till oss.

Regelbundet underhåll för långsiktig hållbarhet.

Rutinmässig inspektion och snabba åtgärder på mindre skador i fasadputs kan förhindra att de utvecklas till mer omfattande problem. Regelbundet underhåll är nyckeln till att förlänga fasadens livslängd och minimera kostnader för framtida reparationer.

Vi renoverar fasadputs i Stockholm.   Fasadrenovering i Stockholm - Stort som smått.   Renovera fasadputs - Ädelputs.

Fasadspecialisten.se


Intresseanmälan.

Behöver du hjälp med att renovera mindre skador i din fasadputs? Kontakta oss redan idag. Fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Din intresseanmälan.


Din fasadexpert när det gäller fasadrenovering Stockholm.

En kommentar

Kommentarer är stängda.