Måla på eternitplattor.

Måla på eternitplattor.

Måla fasad med eternitplattor.

Om du tycker att dina gamla eternitplattor ser lite grå och tråkiga ut finns det enkla sätt att förbättra deras utseende. Att måla om husets fasad med eternitplattor kommer att ge huset ett helt nytt attraktivt utseende.

Återvinningsbara och asbestfria.

Har man behov att byta ut några utslitna eller skada eternitplattor innan målning så finns det nya ersättningsplattor att tillgå. Dessa nya moderna eternitplattor är återvinningsbara och saknar asbest men har ändå samma utseende som de gamla. Eternitplattor är ett starkt hållbart material. Så länge plattorna sitter fast och inte har några andra typer av skador kräver detta fasadmaterial egentligen inte så mycket underhållsarbete.

Inspektera och byt ut vid behov.

Regelbunden inspektion av eternitplattorna är viktigt. Om du märker några skador eller lösa plattor bör de bytas ut omedelbart för att förhindra ytterligare skador i underliggande konstruktion och förlänga fasadens livslängd.

Är eternitplattor farligt?

Bor man i ett hus som har en fasad klädd med eternitplattor som innehåller asbest så utgör det direkt ingen fara. Det är först när man börjar bearbeta fasaden på fel sätt som de farliga asbestfibrerna frigörs.

Tänk på att bearbetning kan frigöra asbestfiber.

Asbestfiber kan frigöras vid tvättning med högtryck, borstning med stålborstar och skrapning med färgskrapor och liknande bearbetning av eternitplattor på husets fasad.

Välj rätt färg för målning av eternitplattor.

När man sedan står inför målning av fasaden ska man välja en färg som är avsedd att måla på eternitplattor. Följ alltid dom råd och anvisningar färgtillverkaren hänvisar till.

Valet av färg är avgörande för att uppnå långvariga resultat. Använd färger specifikt formulerade för användning på eternitmaterial. Detta säkerställer inte bara optimal vidhäftning utan också en fasadmålning som håller över tid.

Viktigt att känna till innan man sätter i gång och målar om fasaden.

När fastigheten har eternitplattor som fasadbeklädnad och man vill måla om fasaden finns det ändå en del viktig information man bör tänka på. För det första är det viktigt att man tar hänsyn till asbestrisken.

Vad innehåller eternitplattor?

Eternitplattor är en typ av byggmaterial som används som tak- och fasadbeklädnad. De tillverkas av en blandning av cement, vatten och asbest. Eternitplattor har varit mycket populära i byggbranschen på grund av sin långa hållbarhet, lätta att bearbeta och till en låg kostnad.

Eternitplattor har dock blivit omdebatterade på grund av att asbest är ett hälsofarligt material. Asbest kan orsaka cancer och orsaka andra allvarliga hälsoproblem om asbestfiber andas in och kommer ner i lungorna. Det är därför viktigt att man hanterar eternitplattor med stor försiktighet.

I dag är asbest förbjudet.

I många länder, inklusive Sverige, är det förbjudet att använda eternitplattor som innehåller asbest på grund av den hälsorisk som asbest innebär. I Sverige infördes ett totalförbud mot asbest redan 1982.

Måla fasad med eternitplattor.

När man ska måla om fasaden på ett hus med eternitplattor som innehåller asbest är det viktigt att ta hänsyn till vissa säkerhetsföreskrifter. Det är viktigt att du skyddar dig genom att använda skyddsmask och annan föreskriven skyddsutrustning.

Måla om din fasad med eternitplattor på ett tryggt sätt.

Är man minsta osäker kan man anlita ett professionellt företag som har rätt kompetens och erfarenhet av att arbeta med eternitplattor som hjälper dig att måla om husets fasad. Då får du också ett långsiktigt hållbart och säkert utfört arbete.

Fasadspecialisten.se


Intresseanmälan.

Behöver du hjälp med att måla om din fasad med eternitplattor? Kontakta oss redan idag. Fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Din intresseanmälan.


Förnya ditt hus med ny färg på fasad.        Vi sätter färg på din fasad med eternitplattor.

Specialisten på Fasadrenovering Stockholm.