Vi är specialister på fasadrenovering.

Fasadrenovering och målningsarbete.

När vi reflekterar över våra hem är det enkelt att fastna i tankar kring interiören. Dock är det minst lika viktigt att inte förbise husets exteriöra utsida. Fasadens skick och utseende har en påtaglig inverkan på husets värde och kan avsevärt påverka helhetsintrycket av byggnaden. Över tid kan dessutom väder och vind sätta sina spår vilket kan göra att fasaden ter sig nedgången och sliten. Därför är det av stor betydelse att ägna uppmärksamhet åt fasaden och överväga en fasadrenovering när så behövs.

Olika typer av fasadmaterial.

Det är också klokt att ha i åtanke att en fasadrenovering ofta involverar olika slags arbete som samverkar oavsett vilken typ av fasad det gäller. Att vara medveten om och ta hand om dessa detaljer är lika viktigt som själva renoveringsprocessen av fasaden. Detta gäller för både putsade fasader och träfasader.

Att måla om vindskivor till att renovera och måla om gamla armaturer är några typiska exempel på sådana arbeten bland annat. Ett annat vanligt förekommande målningsarbete är att man målar om takfoten vid en fasadrenovering som är mer en regel än ett undantag.

Att man målar om detaljer av olika slag i anslutning till fasadputsen är inget ovanligt utan är något man brukar göra. Särskilt om dessa detaljer är på lite högre höjd så bör man passa på att utföra detta arbete när man ändå har en byggnadsställning på plats.

Det blir också mer ekonomiskt att utföra detta tillsammans med en pågående fasadrenovering än att man måste återkomma och eventuellt bygga en byggnadsställning en gång till.

Rätt färg till rätt underlag.

Arbetar man tryggt i från en byggnadsställning så utför man också ett bättre arbete. Detta gör också i  förlängningen att man får ett målningsarbete som håller längre. Andra saker man ska tänka på är att använda sig av rätt färg till rätt underlag. Det ska inte bara bli fint utan målad färg ska sitta fast utan att flagna och lossna inom kort. I dag är det nästan uteslutande en ny typ av färg till varje olika underlag som färgtillverkarna rekommenderar att vi ska andvända oss av. Så det gäller att man väljer rätt. Låt oss utföra målningsarbetet och få ett professionellt utfört resultat.

       

Putsader fasader och trädetaljer av olika slag.

Träpaneler är ofta ett inslag i en fasadputs. Dessa ska man inte glömma bort att utföra underhållsarbete på. Att fasader får ta emot en hel del av vår skiftande väderlek är ingen hemlighet. För att klara detta behöver även exempevis träpaneler lite omsorg mellan varven. Flagande färg är ett tecken på att ett kommande underhåll är något som måste utföras inom kort.

Ett eftersatt underhåll på målade trädetaljer kan leda till att man måste byta ut betydande trädetaljer innan ny målning kan utföras. Det finns många olika yttre byggnadsdelar som består av trä på en fastighet som behöver målas. Att tvätta och underhållsmåla underlättar också för framtida fasadrenovering.

Mer om putsade fasader och fasadrenovering.

Måla träfasad. Att utföra en fasadrenovering på trähus.

Står man med ett planerat målningsarbete av träfasaden och sedan behöva byta en hel eller delar av en träpanel till exempel så kan det bli ett betydligt större projekt än man tänkt sig och kan lätt kännas övermäktigt. Vi kan och har utfört dom flesta typer av målningsarbeten genom åren vare sig det handlat om ett mindre underhåll till målning av hela villor eller ett större flerfamiljhus.

Yttre fasaden är till för att skydda både oss boende och bakomvarande konstruktioner från väder och vind. Vi vet hur dessa hus ska renoveras på bästa sätt. Vår erfarenhet att renovera gamla hus är stor vare sig det gäller en fasadputs som ska kalkmålas eller ett äldre trähus med linoljefärg.

Vi målar även om träfasader.

       

Få ett kompetent utfört målningsarbete.

Ett korrekt utfört måleriarbete från början till slut är viktigt för att få hållbara resultat. Tittar vi på utsidan av en fastighet så målar man ju inte bara om fasaden för att få ett snyggt hus även om detta argument är kanske det första man tänker på som lekman. Färgen har också en viktigt uppgift och det är att skydda träfasaden att ta onödigt skada från regn och annat ruskväder som fasaden blir utsatt för.

Träfasaden i sin tur ska skydda bakomvarande konstruktion och samtidigt klara att isolera mot vårt nordiska skiftande klimat men självklart så gör en vacker nymålad träfasad stor skillnad och skapar känsla av en bättre boendestandard vilket också är viktigt.

Skillnad mellan träfasad och fasadputs.

När det kommer till att måla om ett mindre trähus kan många händiga husägare ta på sig uppgiften. Det är visserligen tidskrävande och kräver ofta en stor arbetsinsats men det är möjligt att uppnå ett tillfredsställande resultat. När det gäller putsade fasader är renoveringsprocessen mer komplex. Det kräver inte bara rätt arbetsmetoder utan också korrekt produktval för att uppnå ett hållbart och estetiskt tilltalande resultat.

Att måla träfasad är generellt billigare än att renovera en fasadputs men och andra sidan har man också en tätare renoveringsintervall på träfasaden. Valmöjligheterna hur man kan måla sin träfasad är nog nästan oändliga när det kommer till utseendet. Målar man med samma kulör är det oftast bara att sätta i gång med arbetet men det kan vara nödvändigt att ansöka om ett bygglov om man vill byta kulör på sin träfasad.

Vi väljer dom bästa produkterna till våra arbeten.

När det kommer till val av målarfärg så ska man inte snåla utan det lönar sig alltid med högkvalitativa målarfärger som står emot vårt klimat och även angrepp från påväxt och mögel på ett bättre sätt. En kvalitativ färg på din fasad förlänger även livslängden på utfört måleriarbete så man inte behöver måla om sin träfasad lika fort igen.

Den yttre husfasaden ger det första intrycket av ditt hus. Har fasaden börjat få ett trist och utslitet utseende är det kanske dags att ge fasaden nytt liv igen. Ge din fasad den omvårdnad den behöver med ett nytt yttre. Att hålla den yttre fasaden i gott skick är mycket viktigt. Fasaden uppgift är ju inte bara att se fin ut.

Ser man tecken på skador i fasadputsen eller flagnde färgskikt om man har en träfasad så bör man börja tänka på att utföra någon form av underhållarbete av fasaden och inte ignorera detta. Att inte ta skador på riktigt allvar kan sluta med onödigt uppkommande kostnader för åtgärd.

Hur lång tid tar det att måla om ett trähus?

Tiden för hur lång tid det tar att måla om ett trähus varierar naturligtvis. Storlek och fasadens behov av förarbete spelar en stor roll och är avgörande för att kunna bedöma och uppge en tidsangivelse för en fasadrenovering av en träfasad.

En fasadrenovering kan ju bestå av att måla om en träfasad som har haft ett utmärkt underhåll genom åren så här kanske det räcker med tvättning av fasaden för att sedan börja måla om fasaden. Har vi en träfasad med eftersatt underhåll måste man kanske byta ut dåligt virke i fasadens träpaneler innan man kan fortsätta med fasadrenoveringen. Det finns många olika orsaker som gör att det är svårt att bedöma hur lång tid det tar att måla om ett trähus.

Behöver du hjälp med måleriarbete eller är i behov att utföra en fasadrenovering i Stockholm är du välkommen att höra av dig till oss på Fasadspecialisten. Vi åtar oss stora små måleriarbeten.