Fasadrenovering och byggnadställning.

Fasadrenovering och alternativ att montera byggnadsställning.
Exempel på utförande av så kallad Stockholmsställning.

Man ska ha en trygg arbetsplats när man utför en fasadrenovering.

För att man ska kunna arbeta med fasadputsning på ett bra och tryggt sätt krävs en säker fasadställning monterad. Där vi själva inte bygger byggställning vid egen entreprenad låter vi alltid ett certifierat ställningsföretag montera vår byggnadsställning. Vi vill att alla ska vara trygga på sin arbetsplats och samtidigt kunna utföra ett korrekt fasadarbete. En bra byggnadsställning som underlättar är direkt avgörande för att kunna utföra en fasadrenovering.

Med tanke på alla arbetsplatsolyckor som fortfarande sker kan man inte upprepa ord som säkerhetstänkande för många gånger.

Ökad säkerhet och produktivitet.

Att investera i säkra byggnadsställningar är inte bara en åtgärd för att skydda arbetstagare från olyckor. En säker arbetsmiljö kan också vara en betydande faktor för att öka produktiviteten på arbetsplatsen.

Kompromissa inte med säkerheten.

En välkonstruerad och säkert monterad byggnadsställning minskar risken för fall och andra olyckor betydligt. Detta är särskilt viktigt eftersom fall från höjd utgör en av de främsta orsakerna till allvarliga skador inom byggindustrin.

Att ha säkra byggnadsställningar på en arbetsplats är en avgörande faktor för att säkerställa hantverkarnas trygghet och säkerhet. Byggnadsställningar används också för att möjliggöra för hantverkare att hantera material och kunna utföra en korrekt fasadrenovering.

En byggnadsställning som inte är ordentligt monterad eller rätt underhållen kan orsaka allvarliga olyckor inklusive dödsfall.

Arbeta enklare och effektivare.

Förutom att skydda arbetstagare från olyckor kan säkra byggnadsställningar också öka produktiviteten på arbetsplatsen. Genom att ha en säker byggnadsställning kan arbetare arbeta mer effektivt med ökad säkerhet. De kan också få tillgång till områden som annars skulle vara svåra eller omöjliga att nå vilket ökar arbetsplatsens flexibilitet.

Byggnadsställningar runt en byggnad används självklart till andra typer av arbete så som exempelvis renovering av fönster, plåtarbete eller annat underhåll av en byggnaden.

Oavsett arbetsuppgift är det av yttersta vikt att alltid ha samma säkerhetstänkande. Att ha rätt typ av byggnadsställning för specifika uppgifter och se till att den är korrekt installerad och underhållen är avgörande för att säkerställa arbetstagarnas välbefinnande och arbetsplatsens effektivitet.

Byggnadsställning på rätt sätt.

Säkerheten för byggnadsställningar på arbetsplatsen bör alltid beaktas vid planering och genomförande av projektet. Byggnadsställningar bör alltid monteras av välutbildade certifierade yrkesmän och alltid följa tillverkarens instruktioner.

För att upprätthålla säkra byggnadsställningar är det avgörande att införliva en stark säkerhetskultur på arbetsplatsen. Detta innebär att alla inblandade parter från arbetsgivare till hantverkare på plats måste engagera sig i säkerheten och vara medvetna om riskerna som är förknippade med att arbeta på en byggnadsställning.

Regelbunden inspektion och underhåll av byggnadsställningarna är också avgörande för att säkerställa säkerheten. Byggnadsställningar utsätts för väder och vind liksom belastning från byggnadsmaterial och arbetare vilket kan orsaka skador och slitage på ställningarna. Därför bör ställningarna inspekteras regelbundet för att identifiera eventuella skador eller brister som kan behöva åtgärdas.

Upprätta en arbetsmiljöplan.

Slutligen är det viktigt att ha en arbetsmiljöplan på plats i händelse av en olycka. Detta kan inkludera att ha en lämplig utbildad personal på plats som kan hantera olyckor och första hjälpen-kit i närheten av arbetsplatsen.

Genom att ha en arbetsmiljöplan på plats kan man även minska risken för allvarliga konsekvenser om en olycka skulle inträffa.

Att alltid ha i minnet.

För att undvika olyckor är det avgörande att ha säkra byggnadsställningar på arbetsplatsen. Det är inte bara en fråga om att skydda anställdas hälsa och säkerhet utan också en viktig faktor för att öka produktiviteten och flexibiliteten på arbetsplatsen.

Att planera och genomföra projekt med säkerheten i åtanke, utbilda arbetare i säker användning av utrustning samt inspektera och underhålla byggnadsställningarna regelbundet minskar risken för olyckor.

Äldre typer av byggställningar.

Går man tillbaka lite i tiden så bestod dom äldre byggnadsställningarna av massiva stålrör och tjocka byggplank. Dessa så kallade Burtonställningar hade skruvkopplingar för att hålla ihop stålrören i byggnadsställningen. Dom var flexibla att bygga men tunga att arbeta med. Det är inte så ofta man ser den här typen av byggnadsställning längre. Självklart så använder vi oss av stålställningar även i dag. Denna typ av ställningar har en annan konstruktion som gör det enklare och säkrare att använda.

Fasadrenovering i Stockholms innerstad.

Ett uttryck som man hör i bland är Stockholmsställning vilket innebär att man bygger fasadställningen så att man kan gå under ställningen på trottoaren likt en tunnel under fasadrenoveringens gång. Ett bra typexempel är som bilden ovan visar. Nu är det ju inte bara i Stockholm eller i innerstaden man bygger enligt denna konstruktion med byggnadsställningar.

Denna variant av att bygga en ställning är ett utmärkt sätt för att inte stoppa upp eller förhindra passage. Framför allt för dom boende men även för dom som bara passerar under på trottoaren ska kunna göra detta tryggt. Det kan även finnas butiker i fastigheten och där vill man inte störa deras kunder för besök. Men framför allt så är säkerheten något som vi sätter först. Säkerhetsarbete kan omfatta skydd för om något skulle falla ned men också för dom murare som befinner sig på byggnadsställningen.

Byggnadsställningar av aluminium. Säkra och stabila.

I dag så består många byggnadsställningar av lätta aluminiumprodukter. Detta gör det också säkrare och  lättare vid hantering som exempelvis att bygga och även att transportera till och från olika arbetsplatser.

       

Rullställning och mindre fasadarbete.

Vid mindre typer av fasadmålning går det alldelses utmärkt att använda sig av en rullställning som man kan flytta runt fastigheten vid behov. Dessa ställningar kan förankras i vägg och brukar normalt även ha så kallade stödben som extra säkerhet.

Skylift.

Skylift är en variant av en flyttbar vagn och en teleskoplik arm med en korg längst ut. Enkelt att flytta runt vid goda markförhållanden. Perfekt för snabba arbeten eller där man inte vill eller kan ha en byggnadställning monterad. Dessa modeller kräver också ett bra underlag för att kunna räknas som säker anser vi.

Fasadspecialisten.se