Val av fasadmaterial.

Olika fasadmaterial.

 Det finns en del olika fasadmaterial.

Vi tycker det är viktigt att planera och verkligen tänka igenom alla detaljer när man ska renovera eller byta ut fasaden på sitt hus. Det finns en del faktorer att ta i beaktning så som exempelvis färgval och vilken typ av fasadmaterial som ska användas och hur dessa olika material harmoniserar tillsammans.

Det finns många olika typer av fasader och att renovering av fasaden är viktigt för att skydda bakomvarande konstruktion och även byggnaden som helhet. Det finns många olika skillnader hur man bör renovera en fasad beroende på vilket fasadmaterial som det handlar om.

För träfasader kan det innebära att måla om fasaden för att skydda träet mot väder och vind. För tegel- och putsfasader kan det innebära att ta bort och ersätta skadad tegelsten. Gäller det fasadputs kanske det behövs applicera ett nytt lager ytskiktsputs.

Ett annat skäl till att renovera fasaden eller byta ut befingligt fasadmaterial är att öka fastighetens värde och att göra den mer attraktiv för potentiella köpare eller boende i fastigheten.

Tänk på att det kan behövas bygglov.

Viktigt att tänka på. Byter du ut befintligt fasadmaterial mot ett annat eller planerar att byta färg på din nuvarande fasad så kan du behöva ansöka om bygglov. Olika kommuner kan ha regler som skiljer sig åt. Kontrollera alltid vad som gäller för ditt hus innan du startar upp ditt projekt.

Få en överblick av olika material.

Välj rätt typ av fasadmaterial. Alla fasadmaterial har olika egenskaper. Vissa material är oerhört starka med lång livslängd medans andra material kräver ett mer tätare underhållsarbete.

Genom att välja hållbara fasadmaterial och metoder vid byggandet av en fasad kan man bidra till att minimera den totala miljöpåverkan och samtidigt skapa en fasad som behåller sitt utseende under lång tid framöver.

När man bygger nytt har man större frihet att välja material. Valet av hållbara fasadmaterial är avgörande för att minimera den totala miljöpåverkan av en byggnad. Material som är energieffektiva, återvinningsbara och tillverkade med låg miljöpåverkan bör övervägas för att skapa en miljövänlig byggnad.

Några enkla tips för hållbara fasadval.

  • Energieffektiva material: Välj material som har god isoleringskapacitet för att minska energiförbrukningen och förbättra byggnadens energieffektivitet.
  • Återvinningsbara material: Prioritera material som är återvinningsbara för att minska byggnadens totala avfall och bidra till en cirkulär ekonomi.
  • Naturliga material: Material som hämtas från naturen, såsom trä eller sten, kan erbjuda både hållbarhet och en naturlig estetik.
  • Professionell rådgivning: Konsultera experter inom hållbart byggande för att få skräddarsydda råd baserat på dina specifika behov och projekt.

Tre vanliga fasadmaterial.

Det är oftast en bra idé att börja med att få en överblick över vilka typer av fasadmaterial som finns på marknaden och vilka fördelar och nackdelar de har. Detta kan hjälpa dig att välja det material som passar bäst för just ditt hus och din fasad. Fasadmaterial som träpanel, fasadputs och tegelsten är alla vanliga populära val.

Trä som fasadmaterial.

Trä är både ett populärt och ett bra val att använda som fasadmaterial. Din fasad får ett naturligt utseende till en relativt låg kostnad. Det ger också många möjligheter att skapa en egen unik fasad och trä som material är inte alltför krångligt att arbeta med.

Man bör vara medveten om att träfasader behöver ett regelbundet underhåll för att hålla sig i god kondition. Ett underhållsarbete kan bestå av att måla om fasaden vid behov. Använda sig av bra kvalitativa färger med förebyggande skydd mögel och påväxt av olika slag.

Genom att utföra kontrollera och se till att träfasaden får ett regelbundet underhåll kan man få en lång livslängd på sin träfasad. Träfasader kan dessutom vara ett miljövänligt val, eftersom trä är ett naturligt och förnyelsebart material.

Puts på fasaden.

En fasad som puts som fasadmaterial kräver inte ett lika regelbundet underhåll som en träfasad men kräver trots allt översyn med jämna mellanrum.

Fasadputs är ett fasadmaterial som består av en blandning av sand, cement och vatten. Det är ett tåligt fasadmaterial som används för att täcka och skydda ytterväggar. En putsad fasad är ett bra alternativ för de som vill ha en fasad med lång livslängd och inte behöver målas om lika ofta som en träfasad.. Det är också ett bra val för de som vill ha en modern och tidlös fasad.

När man har en putsad fasad är det en bra ide att regelbundet inspektera fasaden och åtgärda eventuella skador i god tid. Vanliga typer av skador är bland annat sprickor och frostsprängningar Sprickor kan uppkomma pga rörselser i husgrunden. En frostsprängning sker oftast när blöt eller fuktig puts fryser till och spränger sönder fasadputsen.

Oftast så krävs det professionell hjälp för att utföra reparationer och underhåll av en putsad fasad. Med ett regelbundet underhåll  kan du förlänga livslängden på din fasad och förhindra att kostnaderna för underhåll blir för höga

Fasader och tegelsten.

En fasad bestående av tegelsten är ett populärt val i många avseenden. Tegel finns i många olika storlekar och även färger. Varje typ av tegelsten har sitt eget utseende. Tegelstenar är mycket hållbara och tål att vistas i mycket tuffa väderförhållande.

Med tegelsten som fasadmaterial är det möjligt att skapa sin egen alldeles unika fasad med olika färger och mönster. Att mura med olika murförband skapar man olika mönster i tegelfasaden. Det går naturligtvis även bra att skapa en fasad med en stilrent klassiskt utseende.

Att mura upp en tegelfasad är absolut ingenting man ska ge sig på utan erfarenhet. Här behövs det professionella hantverkare för denna arbetsinsats. När tegelfasaden väl står på plats så har man ett fasadmaterial som står sig mycket länge.

En fasad i tegelutförande kan hjälpa till och skapa en klassisk och tidlös känsla tillsammans med andra typer av fasadmaterial inblandat i fasadens yta så som exempelvis träpanel.

Det kan upplevas som dyrt att mura upp tegelfasad men det finns ändå en del faktorer som är med och påverkar kostnaden. Dels så har vi ju självklart storleken på byggnaden och hur mycket av fasadyta man väljer att täcka med tegelsten. Det är dock möjligt att blanda in exempelvis träpanel i vissa delar av fasaden och på sätt påverka kostnaden i positiv riktning.

Underhållsarbete brukar vanligen bestå i rengöring samt omfogning av fogbruk. Helt eller delvis. Byte av en och annan tegelsten brukar också förekomma. Med rätt underhåll på detta fasadmaterial så har man en fasad som håller mycket länge. Arbete på en fasad med tegel bör alltid utföras av en professionell hantverkare.

Skydd mot yttre påverkan.

En av fasadens viktigaste uppgift är att skydda byggnaden mot yttre påverkan från vårt skiftande klimat. Fasadmaterialet ska även vara hållbart och tåla många andra typer av påfrestningar som det utsätts för under sin livslängd.

Vilket intryck ger ditt val av fasadmaterial.

När man ska välja fasadmaterial är det också viktigt att tänka på hur man vill att fasaden ska se ut. Vilket helhetsintryck huset ska återge samtidigt som det ska ge ett bra yttre skydd till ditt hus. Val av material ska passa husets arkitektur och stil men ska även fungera med din personliga smak och ekonomi.

Val av rätt kulör är viktigt

Färgval är en mycket viktig del av en fasadrenovering. Val av färg påverkar husets utseende och karaktär. Det finns många olika färger att välja mellan, så det är viktigt att välja en färg som passar husets stil och omgivning. Är man osäker kan det vara bra att ta hjälp av en färgkonsult för att få tips och råd om vilken färgsättning som passar in bäst för ditt hus.

Gammalt eller nyproduktion.

Renoverar man ett befintligt putsat hus eller har byggt ett nytt där fasadputs ska användas är det viktigt att välja ett putsbruk som är bäst lämpligt för just ditt hus. Det finns många olika typer av putsbruk så det är viktigt att man väljer rätt. Det kan vara bra att rådfråga en specialist för att få råd om vilket putsbruk som passar bäst för just ditt objekt.

Trygg fasadrenovering.

Generellt sett är det alltid en bra idé att få hjälp av professionella yrkesmän när man ska renovera fasaden på sitt hus. Med professionella hantverkare får du råd och hjälp med att planera din fasadrenovering på ett strukturerat sätt. Se till så att allt blir rätt gjort från början och du slipper onödigt omständiga och dyra överraskningar.

Fasadspecialisten.se

Välkommen till specialisten på fasadrenovering Stockholm och omnejd.