Rot-avdraget.

Fasadrenovering och rot-avdraget.

Rotavdraget är något som privatpersoner får utnyttja med 30 % av arbetskostnaden men med ett maxbelopp  upp till 50 000:- per år. Så beroende på hur mycket av rotavdraget man har nyttjat tidigare under året så kan beloppet man har möjlighet göra avdrag på variera. Andra villkor är också att man har betalat skatt av inkomst.

Renovera fördelaktigt med rotavdraget.

Fördelen är också att rotavdraget görs direkt i fakturan och märks på en gång. Du behöver alltså inte vänta på att få ta del av rotavdraget. Rotavdraget gäller endast på arbetade timmar och ej på material och övriga kostnader.

En smidig process för våra kunder.

För att ta del av ditt ROT-avdrag så behöver du som kund till oss inte göra någonting själv. Vi ansöker och sköter om kontakt med Skatteverket om utbetalning till oss. Självklart så behöver du/ni veta hur mycket det finns kvar att nyttja av detta avdrag. Dels för att vi ska kunna räkna ut den rätta kostnaden i vår faktura för arbetet och ni som kund ska veta det totala beloppet att betala.

Vi märker av att vid förfrågningar om fasadrenoveringar så finns det även ett ökat behov av andra typer av mindre hantverkstjänster. Arbeten som ligger i anslutning till fasaden. Det kan vara allt i från klottersanering till mindre enkla underhållsarbeten. Även vid dessa mindre arbeten så ska man självklart nyttja ROT-avdraget om det är möjligt.

Villkor och regler.

För att undvika missförstånd och optimera utnyttjandet av avdraget är det viktigt att kunden har en grundläggande förståelse för villkoren för ROT-avdraget. Vi erbjuder förklaringar och svar på frågor för att säkerställa att kunden är informerad och medveten om fördelarna med Rot-avdraget.

Regler och villkor ändras mellan varven. För att vara helt på den säkra sidan rekommenderar vi att du besöker skatteverkets hemsida för mer information om vilka villkor som gäller för just dig och din renovering.

       

Utnyttja ditt rotavdrag på bästa sätt.

Vi utför många olika slags fasadrenoveringar i Stockholm men alltid med samma höga kvalitetstänkande. Med vår specialistkunskap om fasadputs och andra typer av renoveringar får du arbeten som är rätt utförda från början till slut med färdiga professionella resultat. Rent ekonomiskt så bevarar en fasadrenovering din investering i ditt hus. Förmodligen så till och med ökar värdet på din fastighet.

Välkommen till Fasadspeciaisten.se