Radon.

Vad är radon?

Radon är en gas som är både luktfri och osynlig. Denna gas bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller och i fortsatt process omvandlas denna gas till radondöttrar. Radondöttrar fastnar bland annat på dammpartiklar som cirkulerar i vår luft som vi andas in. Det här gör att det finns en risk för att radondöttrar kommer ner i både luftrör och lungor och kan orsaka lungcancer om det vill sig illa.

Jämför man radonstrålning med solens UV-strålning alternativt rökning så kanske man kan säga att radon inte är så jättefarligt. Bor man i ett hus under en längre tid där höga radonhalter finns uppmätta inomhus så ökar naturligtvis riskerna för lungcancer.

Radonhalten mäts i enheten Becquerel per Bq/m³. Man mäter alltså kubikmeter inomhusluft för att fastställa ett korrekt värde.

Var kommer radon i från?

Källor för radon finns i stort sett överallt. Radon finns i luften, marken och i vatten.  I det här fallet avser vi generell information om radon i byggnadsmaterial och då framför allt i blåbetong.

Äldre byggnader som konstruerades under perioden då blåbetong var i vanlig användning kan potentiellt innehålla detta material. Identifiering av blåbetong kan också vara utmanande för en lekman utan kunskap. Professionella tester och undersökningar kan vara nödvändiga för att bekräfta närvaron av blåbetong i byggnader.

Radon och byggnadsmaterial.

Byggnadsmaterial som är baserat på sten innehåller radium och avger således ämnet radon. Nu ska det sägas att i dom absolut flesta fall är radonhalten så låg att det inte finns någon risk för den personliga hälsan. I dag så tillverkas inte heller byggnadsmaterial med en radiumhalt som är så hög att det skulle utgöra någon större risk att utsättas för radon.

Blåbetong

Många av våra murade hus med fasadputs består av blåbetong som putsbärare. Både mindre villor och flerfamiljshus har denna typ av byggnadsmaterial. Den yttre fasaden är då oftast täckt med av putsbruk som är behandlad med någon typ av ytskiktsmaterial. Utomhus så skingras även radonet snabbt ut.

Den typ av alunskifferbaserad  lättbetongsten som också kallas för blåbetong användes i från 30- talet fram till slutet av 1970-talet. Den så kallade blåbetongen finns murade i konstruktioner av både innerväggar och ytterväggar. Blåbetong finns således  i många av våra murade hus och är ingen unik företeelse.

Bor du i ett hus med blåbetong?

Misstänker man och är orolig för högt radonvärde  när man bor i ett hus murat med blåbetong så finns det certifierade företag som kan hjälpa till med att mäta radon i både mark och byggnadsmaterial.

Mätinstrument som radonmätare kan användas för att kvantifiera nivåerna och identifiera områden med högre risk. Regelbundna mätningar särskilt i geografiska områden där radon är mer utbrett är avgörande för att vidta lämpliga åtgärder i tid.

Det ska också sägas att halter av radium varierar i ett hus med blåbetong och inte ger ett automatiskt högt värde av radon. Det spelar också roll hur väl den befintliga ventilationen fungerar och även vilka delar av huset där man använts sig av blåbetong. Det absolut bästa sättet att ta reda på om det finns ett problem med förhöjda värden av radon är att mäta.

Att förstå ursprunget till radon är avgörande för att kunna vidta effektiva åtgärder för att minimera dess närvaro i våra bostäder och arbetsplatser.

Börja i rätt ände.

Radon kan komma i från flera olika typer av källor. Har man upptäckt för höga värden av radon bör man också ta reda på var källan av radon kommer i från innan sanering påbörjas. Låt därför alltid ett certifierat företag hjälpa dig med denna typ av problem. Mer information om radon finns att läsa på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Fasadspecialisten.se