Fönsterrenovering och underhållsarbete.

Fönster är också en viktigt del i fasaden.

Det är lätt att man glömmer bort att fönster är en viktig och betydande  byggnadsdel av fasaden och dessa ska naturligtvis också skötas om och få ta del av underhållet av fastigheten. Vanliga problem är flagande färg på både fönsterbåge och fönsterkarm. Dessutom så har fönsterkitt en tendens när det åldras att spricka upp och trilla bort och detta gör i sin tur att inget skydd som tätar för inträngande vatten finns kvar mellan fönsterglas och fönsterbågen.

Fönsterbleck har en viktigt funktion.

Utöver detta så har också plåtbeslag som fönsterbleck en stor roll att fylla genom att dessa ska hjälpa till att täta mot fasaden för att förhindra att vatten och fuktskador ska uppkomma. Byta ut trasiga fönsterglas och kontrollera kittning samt att utföra underhållsmålning på fönsterkarmar och fönsterbågar är ett bra sätt att sköta om det löpande underhållet.

Renovera och måla gamla fönster.

Många väljer att byta ut sin gamla fönster till nya men innan man gör det tycker vi att man ska göra en grundlig kontroll av befintliga fönster för att se om det finns möjlighet att renovera dessa gamla fönster. I dom flesta fall kan man faktiskt renovera äldre fönster till nyskick igen.

Fördelen med detta är man behåller husets ursprungliga utseende och karaktär. Detta bevarar inte bara husets ursprungliga charm utan kan också vara kostnadseffektivt.

Förbättringar genom glasuppgradering.

Nu gillar vi i och för sig att om man kan bevara och återställa gamla fönster så tycker vi att man ska göra det. Ett sätt att förbättra äldre fönsters egenskaper är att uppgradera till kraftigare fönsterglas. Detta kan inte bara förbättra isoleringen utan också reducera bullerintrång.

Att investera i högkvalitativt, energieffektivt glas är en smart uppgradering som ökar både komfort och energieffektivitet. Att komplettera med nya och bättre tätande fönsterlister är också en del av att förbättra ett fönster.

Hur går det till?

Vid en fönsterrenovering lyfter man i de flesta fall ut fönsterbågar och monterar ett sk fönsterparaply som sitter där medan fönsterrenoveringen pågår. Fönsterbågar kan renoveras på plats om utrymmen finns tillgängligt men vanligen tar man med fönsterbågarna till verkstaden och utför allt renoveringsarbete där. När renoveringen är färdigt kommer man och hänger tillbaka förnsterbågarna på uppmärkt plats. Fönsterkarmen sitter nomalt sett kvar i fasaden och renoveras på plats.

Vackra nymålade fönster tillsammans med utförd fasadrenovering.

       

Skador i fasadputs efter fönsterbyte.

Ett fönsterbyte kan leda till mer arbete och en större kostnad än man tagit höjd för. När ett fönsterbyte väl är utfört så kan man behöva åtgärda skador i fasaden men även behov av invändiga arbeten är inte heller ovanligt och detta  i sin tur leder till ökade kostnader man inte alls har planerat för.

Vi har också märkt ett ökat behov att putsa och laga småskador efter ett fönsterbyte i putsade fasader. Det kanske inte är så konstigt i sig att det lossnar eller spricker lite omkring fönstersmygar vid demontering av ett gammalt fönster men om fastigheten har en fasadputs som är i gott skick i från början så är det ingen trevlig upptäckt. Det är heller inte så lätt att putsa och laga små skador utan att det syns.

Nu är det ju inte vid alla tillfällen det spricker och går sönder fasadputs vid ett fönsterbyte men vi tycker att man ska ha detta i åtanke i alla fall. Absolut bäst är att byta fönster före en kommande fasadrenovering. Då är man helt på den säkra sidan.

Fasadrenovering tillsammans med fönsterbyte.         Omputsning av fasad med ädelputs efter fönsterbyte.

Vi gillar att renovera och återanvända om det är möjligt.

Gamla fönster med utvalt kvalitetsvirke i både karmar och bågar har redan i från början en mycket lång livslängd med rätt och regelbundet underhåll. Ser man till äldre renoverade fönster med linoljefärg och linoljekitt så finns det fönster som är äldre än hundra år. Detta blir troligen mycket svårslaget för dom flesta av dom nyproducerade fönster vi ser på byggmarknaden i dag.

Utöver kvalitet så är många äldre fönster gjorda med vackra spröjs och karmar med passande beslag som är väl genomtänkt och utformade för att passa in i den övriga fastigheten.

Att renovera fastightens gamla fönster behåller ditt hus karaktär.

Bor man i en äldre kulturhistorisk fastighet som man renoverar tycker vi att man ska göra detta omsorgsfullt . Bevarande av dessa fönster tycker vi är en självklarhet i denna typ av äldre fastigheter och möjliggör också så att framtida generationer kan ta del av dessa vackra detaljer. Renoverade äldre fönster är i många fall mycket eftertraktat och höjer således också värdet vid  en eventuell försäljning av fastigheten.

Nu är det ju inte bara fastigheter med ett kulturhistoriskt värde där man väljer att renovera och behålla befintliga fönster utan denna typ av fönsterrenovering är ett mycket vanligt konkurrenskraftigt och prisvärt alternativ till ett fönsterbyte i övriga fastigheter också.

Målning och Ytbehandling.

En noga utförd målning och grundarbete kan inte bara förbättra äldre fönsters utseende utan även förlänga deras livslängd. Använd högkvalitativa målarfärger och övrigt material som skyddar mot väderpåverkan och förbättrar fönstrens motsåndskraft vårat skiftande klimat.

Husets ögon är ett gammalt uttryck för fönster.

Fönster och dess utformning har en stor betydelse för en fastighets utseende och karaktär. Storlek och färgsättning av karmar och bågar ska anpassas och bli en del av fasadens utseende. Ett gammalt uttryck är att fönster är husets ögon och som dessutom släpper in vårt viktiga dagsljus i våra rum på olika sätt beroende på utformning och läge.

Fönster ger inifrån sett också kontakt med utsidan och ger oss möjligheter att uppfatta dom aktiviteter som pågår utanför huset. Fönster har utan tvekan en viktig roll i vårt byggande för att skapa trivsel där vi bor och även i andra miljöer vi befinner oss i som exempelvis våra arbetsplatser.

Fönster och energisparande åtgärder.

För att ytterligare förbättra äldre fönster är det viktigt att uppdatera fönsterlisterna. Genom att installera tätare och mer effektiva fönsterlister minskar risken för luftläckage och förbättrar därmed fönstrets isoleringsmöjlighet. Denna åtgärd kan vara avgörande för att uppnå optimal energieffektivitet och komfort. När man utför dessa åtgärder på äldre typer av fönster bör man hålla en bra balans så man inte förändrar  utseende och känsla för mycket.

I många fall kan det finnas en anledning att utföra energisparande åtgärder för att förhindra höga uppvärmningskostnader i framtiden. Med en genomtänkt uppdatering av gamla fönster kan man uppnå en betydande effektivisering och spara energi utan att för den skull behöva byta ut befintliga fönster i fastigheten.

Att spara på resurser.

Tittar man miljömässigt så blir detta också en viktig anledning till att renovera sina befintliga fönster i stället för att byta till nyproducerade fönster. Detta är något vi alla borde tänka på. Naturligtvis så gäller detta dom flesta typer av renoveringar och inte bara vid fönsterbyte. Här finns det ofta möjlighet att göra ett aktivt val och vara med att spara på våra naturtillgångar som i förlängningen skapar en bättre miljö för oss alla.

Är det möjligt att renovera och återanvända tycker vi att man ska göra det. När fönster har gjort sitt och är utom räddning då har man inget val än att ersätta med nya material och produkter.

Vi utför fönsterrenovering i Stockholm.

Har du fått skador i fasadputsen efter ett fönsterbyte eller är i behov av att utföra en fönsterrenovering av dina äldre fönster är du välkommen att höra av dig till oss. Vi hjälper dig med stora som små renoveringsarbeten.

Fasadspecialisten.se


Intresseanmälan.

Behöver du hjälp med att renovera dina gamla fönster? Kontakta oss gärna. Fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Din intresseanmälan.