Vi återställer din gamla trasiga betongtrappa till nyskick.

Renovera betongtrappa med rätt metod.

Renovera betongtrappa.

Tittar man på en betongtrappas viktigaste funktion så ska den framför allt vara säker att beträda och även kännas bekväm att gå i. Detta gäller alla trappor oavsett  vilket material trappan är tillverkad i. Steghöjden och även stegbredd ska vara utformat med omsorg. Även handledare och räcken ska ha en funktion och höjd som känns stabilt samt tryggt och bekvämt att hålla och stödja sig emot när man beträder en trappa. Naturligtvis så ska ju detta sitta fast ordentligt. Lösa räcken och handledare ska åtgärdas omgående för att inte kunna orsaka onödiga olyckor. Har man räcken och handledare som färgen börjat flagna på och även kanske blivit rostangripet då ska även detta åtgärdas så det blir bekvämt och säkert att hålla sin hand emot.

Professionell renovering av betongtrappa.

Att renovera en gammal, trasig betongtrappa kräver en grundläggande förståelse av dess nuvarande skick och material. En noggrann undersökning av betongtrappan är nödvändig för att undvika kostsamma felval och säkerställa att renoveringen blir långvarig.

Konsekvenser av felaktiga materialval.

Felaktiga materialval kan leda till allvarliga konsekvenser för betongtrappans hållbarhet. Användningen av olämpliga färger eller beläggningar kan resultera i flagnande ytor och ytterligare skador. Att undvika dessa misstag kräver insikt i betongens egenskaper och vilka produkter som passar bäst för att återställa trappans styrka och funktion.

Med årtionden av erfarenhet tar vi oss an utmaningen att renovera trasiga betongtrappor till sin forna prakt. Vi är experter på att återskapa slitna och skadade betongtrappor till att se ut och fungera som nya. Våra skickliga medarbetare är hängivna åt att leverera högkvalitativa resultat för att säkerhetställa en trygg och tillfredsställande renovering.

Mindre underhållsarbete.

Att underhålla ett mindre utvändigt trappstaket behöver inte vara nämnvärt komplicerat egentligen. Slipa bort all synligt rost. Använd en bra typ av rostskyddsfärg som grundfärg och slutligen avsluta med en passande målarfärg och kulör. Och som med allt renoveringsarbete så är det ofta ett noggrant förarbete som ger dom bästa resultaten.

Behöver du hjälp med att måla ditt smidesräcke eller att renovera din gamla betongtrappa så hjälper vi gärna till med detta.

Renoverad betongtrappa med ramper.         

Håll ordning på din betongtrappa med ett bra underhåll.

Trappor oavsett material utgör en viktig del av många byggnaders arkitektur och dagliga användning. För att säkerställa en trygg passage är det avgörande att vidta åtgärder för att minimera risken för halk- och fallolyckor.

Det kommer en tid då det börjar bli dags att se över och renovera sin gamla betongtrappa som har fått sprickor och utslagna bitar av betong. Betongtrappan kanske rent av börjar bli osäker att beträda. När dessa problem uppkommer så blir det lite att tänka på. Går det att renovera en trasig betongtrappa? Eller måste man gjuta en helt ny?

Renovera med hållbara metoder.

I dom flesta fall kan faktiskt en skadad betongtrappa renoveras med hållbara metoder och material. Genom att åtgärda sprickor och andra typer av skador kan betongtrappan återfå sin tidigare styrka och utseende. Emellertid finns det fall där en omfattande reparation inte längre är möjlig eller kostnadseffektiv. I sådana situationer kan det vara nödvändigt att överväga att gjuta en helt ny betongtrappa.

Målad betongtrappa med färg som flagnar.          Betongtrappa med färg som släpper.

Gamla slitna och trasiga betongtrappor ställer till problem för många villaägare i Stockholm och även i andra områden runt om i landet. Och det är inte bara utseendemässigt. Utslagna bitar av betong och trasiga trappnosar kan också öka risken att man snubblar och gör sig illa.

Har man också påväxt på sin gamla betongtrappa kan den bli riktigt såphal. Även egna tappra försök att renovera  och måla sin gamla betongtrappa kan göra trappan mycket hal vid regn eller kondensbildning på trappstegen.

Renovera på rätt sätt.

Så även ett till synes mindre problem kan påverka oss stort i den dagliga användningen. Det gäller att veta hur man ska renovera en trasig betongtrappa på rätt sätt så att man inte förvärrar både snubbelrisk och risken för halka. Samtidigt vill man ju också få ett bestående resultat efter utförd renovering av sin gamla betongtrappa.

En professionell hantverkare besitter den rätta kunskapen för att kunna renovera en betongtrappa på rätt sätt. Det sker tyvärr troligen olyckor varje dag i dessa gamla betongtrappor på grund av bristande kunskap och underhåll.

Att renovera en gammal trasig betongtrappa med oss betyder att du som kund får ett högkvalitativt utfört arbete. Vi på Fasadspecialisten.se gör inte bara din gamla trasiga betongtrappa säker att beträda utan som kund till oss får man också ett helt nytt helhetsintryck av sin entre.

Modern renovering för betongtrappor.

I moderna renoveringsmetoder för betongtrappor handlar det inte bara om materialvalet. Det är också viktigt att förstå hur man korrekt återställer trappans detaljer såsom ytan och dess strukturella hållbarhet. Kunskap om rätt arbetsmetod för att renovera och förstärka betongtrappan är avgörande för att undvika framtida problem.

Få ett nytt och fräscht utseende på din gamla slitna betongtrappa.

         

Hur vill du bli bemött?

En gammal trasig betongtrappa som är lagad lite överallt är väl inte den trevligaste entre man vill bli bemött av. Färg som flagar och sprickor och bitar borta ur betongen. Tips och råd finns det ganska mycket av men hur bra fungerar dom. Det verkar inte som om det finns någon bra och hållbar färg för detta ändamål.

Nu finns det andra typer av ytskiktsmaterial än färg som man kan påföra betongtrappan efter lagning som är mycket hållbara och ger ett mycket bra och trevligt intryck av din entre. Vi renoverar och ger din gamla trasiga betongtrappa ett hållbart och naturligt utseende.

Betong som material är ett fantastiskt byggmaterial.

Som material är betong ett fantasiskt byggmaterial som både är mycket slitstarkt och har en mycket lång livslängd men det håller ändå det inte för evigt. Betong kan spricka och gå sönder av olika anledningar och detta öppnar upp för inträngande fukt och vatten som kan leda till frostsprängningar.

Denna typ av skador påskyndar i sin tur att betongtrappan får ett tidigarelagt renoveringsbehov om inget underhåll utförs.När man måste gjuta nytt så kommer troligen nästan all betong vid större arbetsplatser färdigblandat i lastbil  som roterar betongen i en behållare tills man är framme vid arbetsplatsen. Sedan pumpas betongen ut i dom formar som förberetts.

Det blir lätt en del att tänka på.

När väl betongen är i formen så vibreras betongen så att eventuella luftfickor försvinner och formen fylls ut ordentligt i vinklar och vrår. Betongen börjar härda till inom några timmar men betongen brukar eftervattnas i ett antal dygn för att uppnå bästa hållfasthet.

Det finns även olika varianter av tillsatser man kan tillsätta och på detta sätt kan man ge betongen lite olika egenskaper beroende på ändamål.

Vid mindre gjutningsarbeten så beställer vi självklart inte en stor lastbil med färdigblandad betong utan då blandar vi betong själva på arbetsplatsen. Betongen kommer oftast i 25 kg säckar i olika varianter men det som är gemensamt är att det bara normalt sett räcker med att tillsätta vatten och blanda om så har man en färdig betongblandning. Även här kan man tillsätta olika tillsatser som ger betongen lite olika egenskaper.

Armering av betong.

Armering av betongen gör man för att göra betongen starkare men också för att binda i hop olika byggnadsdelar när man gjuter men även för att minska risker för sprickbildning och samtidigt få en hållfastare betong.

När man gjuter direkt på plats så läggs armeringen i formen innan betongen tillsätts. Armeringen kan bestå av färdig nät eller armeringsjärn som klipps och bockas till önskad form.

I dag finns många färdigtillverkade armerinngsprodukter man använder sig av när man planerar att utföra en gjutning med betong. Som med alla typer av arbeten så är förarbetet viktigt och så även här för att få en stark och hållfast betonggjutning som håller en lång tid framöver.

Stabil form.

Man ska heller inte glömma att för att gjuta betong så måste man också ha en stabil form som klarar av att hålla betongen på plats medan betongen torkar. En dåligt byggd form kan ge vika innan betongen stelnat och i dessa fall så rinner betongen ut i från formen och då har man inget annat val än att börja om i från början.

En bra och stabil byggd form är den absoluta förutsättningen för att kunna utföra en bra betonggjutning.

Renoverade betongtrappor.

         

Kontakta oss för mer information.

Vi renoverar gamla trasiga betongtrappor i Stockholm och närområden. Har du problem med din betongtrappa är du välkommen att höra av dig. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att reparera betongtrappor och tillsammans med egna högt ställda kvalitetskrav garanterar vi ett väl utfört arbete.

Trappor som konstruktion.

Vi har konstruerat och använt trappor i olika former och material sedan tusentals år tillbaka. Utvecklingen av trappor har skett över tid och det är svårt att ange ett exakt när man började bygga trappor som liknar dem vi har idag.

Det var inte förrän under den industriella revolutionen på 1700- och 1800-talen som tillverkningen av trappor standardiserades och moderniserades. Tillverkningstekniker förbättrades och det blev möjligt att producera trappor i större skala.

Standardiserade trappor.

Den moderna trappan som vi känner den idag med standardiserade steghöjder har utvecklats under 1900-talet. Design och konstruktion av trappor fortsätter att utvecklas med nya material, tekniker och estetiska trender. Trappor konstruerade i betong är ett mycket vanligt och hållbart materialval för en trappa där man vill uppnå en lång livslängd.


Intresseanmälan.

Behöver du hjälp med att renovera din gamla trasiga betongtrappa? Vi hjälper dig gärna. Fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Din intresseanmälan.

Fasadespecialisten.se