Återställning av mark efter dräneringsarbete.

Dränering.

Dräneringsarbete och dagvatten.

Vad är dagvatten? Dagvatten är det regn och smältvatten som kommer i från ytor så som exempelvis hustak, gator och övrigt etc. Det kan bildas stora mängder dagvatten men det beror naturligtvis  på hur mycket nederbörd det kommer och hur mycket som försvinner genom naturlig hantering och inte utgör någon skaderisk.

Det finns mycket information om dagvatten att tillgå. I denna artikel riktar vi mer in oss på dagvatten som kommer i från hustak. Om detta dagvatten inte kan ledas bort på ett bra sätt kan det leda till skador på husgrunden. Vi har ju även smältvatten från snö och övrig nederbörd som kommer i från direkt kontakt med markyta att ta hänsyn till.

Hantering av dagvatten är viktigt.

Dagvatten är således en viktig aspekt att ta i beaktning när man planerar att utföra ett dräneringsarbete runt huset. Dagvattenhantering i övrigt är också viktigt för att förhindra översvämningar och skador på byggnader och infrastruktur.

Ett hustak kan samla upp stora mängder med vatten. Detta vatten fångas normalt upp av hängrännor som leder bort vattnet till husets stuprör. Dessa stuprör sitter normalt monterade antingen i ett eller var sitt hörn på huset. Vanligt är att dessa stuprör har en utkastare nedtill vid sockeln som skickar ut dagvattnet alldeles intill husgrunden utan avledning.

Det är lätt att föreställa sig vad detta kan orsaka när detta har pågått i ett antal år. Det kan vara stora mängder vatten som försvinner ned i marken intill huset. I kombination med  en dåligt eller rent av en obefintlig dränerad husgrund så är skador på husgrunden ett faktum.

Varför ska man dränera?

Sammanfattningsvis när det gäller dagvatten är att man bör avleda dagvatten på bästa möjliga sätt för att undvika skador på husgrunden. Det kan även leda till fukt och mögelskador på insidan av husets källarutrymmen exempelvis i väggar och golv.

Inreda källaren.

Att inreda en källare kan vara ett komplext och omfattande projekt. Det är viktigt att ta sig tid att göra det rätt ordning. Med ordentligt gjord dränering i från början får man ett utrymme som är torrt och bekvämt att vistas i utan fukt och vatteninträngning.

Dränera husgrunden.

Hur ska man veta att det är dags dränera om sitt hus?  Att utföra dränering av huset är ett viktigt underhållsarbete för att förhindra att skador uppkommer av fukt och väta. En husgrund utan fungerande dränering bidrar till att regn och smältvatten kan tränga i husets källarväggar och husgrund  och skapa problem.

Det finns flera tecken som kan indikera att det är dags att ta itu med husets dräneringsproblem bara man vet vad man ska titta efter.

Vanliga tecken på problem.

Dom vanligaste tecknen är en konstant närvarande lukt av fukt och mögel i källaren. Detta inträffar när fukt och väta tränger igenom väggar och golv och inte torkar ut på ett bra sätt. Andra tecken kan vara färg som flagnar eller blir missfärgad. Puts som lossnar och faller ner i från källarvägen.

Utöver ovanstående tecken att hålla utkik efter så kan man även mäta fukt. Även om man ibland inte alltid kan se fukt eller känna lukt av unken luft så kan källaren vara utsatt för fukt. Det kontrollerar man främst genom att utföra en fuktmätning där man mäter luftfuktigheten i källaren och i källarväggarna.

Fuktiga utrymmen och mögel kan skapa problem.

Misstänker man mögel eller annan påväxt som orsakas av fukt och väta är det inte bara ett obehagligt estetiskt problem. Det kan också i många fall vara skadligt för dom boendes hälsa och kan orsaka andningsproblem och allergier som följd.

När man utför ett dräneringsarbete runt huset så är syftet att leda bort vatten från byggnaden till en passande plats som kan ta hand om detta vatten på ett bra sätt. Målet med ett dräneringsarbete är att förhindra fuktskador och erosionsproblem uppkommer på husgrund och källarväggar.

Återställa mark och trädgård.

Något man bör ha i åtanke är att en dränering av husgrunden blir lätt ett stökigt arbete och det kan ta tid att återställa mark och trädgård efter ett dräneringsarbete. Detta innebär att man lägger tillbaka jordmassor och sten som grävts upp. Sedan ska trädgården börja återställas.

Man lägger tillbaka marksten och återplanterar växter i rabatter och gräsmattor. Arbete efter ett dräneringsarbete kan bli ett omfattande projekt som kan dra ut på tiden innan man är helt färdig.

Vilket dräneringssystem är bäst?

Det finns lite olika dräneringssystem för olika typer av husgrunder. Innan du väljer ett dräneringssystem är det viktigt att du konsulterar en expert inom dränering. En expert kan hjälpa dig att identifiera dom problem och förhållanden ditt hus har och välja ut ett dräneringssystem som passar bäst för just ditt hus och behov.

Fasadspecialiste.se