Husgrund med renoveringsbehov.

Laga din husgrund.

Sockelputsen som sitter nedtill på husgrunden ska klara av stora påfrestningar. Därför så använder man sig av oftast ett hårdare putsbruk. Cementputs A är nog den vanligaste varianten. Det är tåligt putsbruk som är mer vattenavvisande och suger inte åt sig fukt och vatten lika mycket som ett svagare putsbruk. Tänker man på alla typer av väderlekar som sockelputsen ska klara av och särskilt under vintertid med snödrivor som ligger i emot och kan orsaka frostprängningar i sockleputsen. Vi har även markfukt som sprider sig och andra typer av blöta så talar det sitt tydliga språk att en husgrund måste klara av dom mest tuffaste förhållanden.

Låt oss renovera din husgrund.

           

Rätt putsbruk och rätt färg.

Huset vilar på sockeln så man ska inte nonchalera dom skador man uptäcker i sockelputsen. Tänker man på vad en husgrund ska bära upp så förstår man vilken viktig funktion husgrunden har och också hur viktigt det är att sockel befinner sig i ett bra skick. Sprickor och andra skador så som bomputs ska man undersöka noga och se om sprickor är genomgående eller om det enbart ytliga skador. Sprickor i sockelputsen som är genomgående kan släppa in vatten och fukt. Detta brukar resultera i att källarväggen på insidan får fuktskador så man bör alltid även undersöka insidan av källarväggar när man upptäcker skador i sockelputsen. Sprickor som forsätter under marknivå kommer man enbart åt om man väljer att gräva upp. Putslagningar ska göras med med likvärdigt putsbruk. Efteråt kan man komplettera med målning utav sockelputsen. Målning av sockel ska utföras med målarfärg som är avsedda för puts och betong för ett hållbart och bestående resultat

 

           

Enkla förebyggande åtgärder.

Ett tips är att går runt huset och inspektera sockelputsen med jämna mellanum. Håll koll på sprickor och andra typer av missfärgningar som kan vara tecken på en pågående fuktskada. Undvik att plantera växter för nära sockelputsen. Vissa typer av växter kan också få fäste och börja växa fast i husgrunden och kan börja binda fukt och vatten som i sin tur tränger in och orsakar skador i sockelputsen.

Ditt tak tar emot stora mängder vatten som ska ledas bort. Hängrännor och stuprör hjälper till med denna uppgift. Har man då inget dräneringsrör nedlagt i marken så finns det risk att husgrunden får ta emot allt regnvatten och kan orsaka vatten och fuktskador som ett slutligt resultat. Man kan också försöka leda bort vatten i från stuprören med olika metoder. Många löser problemet med att hänga en extra hängränna nedtill på stupröret som leder bort vattnet från fastigheten med åtminstone någon meter men längre avstånd är att föredra om möjligt. Andra ställer dit modell större vattentunna. Temporärt eller permanent.

Upptäcker man skador eller missfärgningar invändigt på källarvägar och källargolv så kan det behövas ett dräneringsarbete för att komma åt detta problem.

Husgrunden och källarutrymmen ska hållas fria från fukt och vatten och i många fall är ett dräneringsarbete enda sättet att komma tillrätta med fuktproblem på väggar och golv i källarutrymmen. Utförande av en dränering kan variera beroende på husgrund och även vilka markförhållande fastigheten har. Ökad fukt i väggar och golv kan leda till mögel och andra typer av påväxt som gör huset sjukt och i värsta fall även leda till ohälsa för dom boende. Har man gjort en ordentligt genomförd dränering på ett korrekt sätt så har man förbättrat chansen till att få en frisk husgrund och hus betydligt.

Vi återställer din husgrund till ursprungligt skick.

           

Att sköta om och utföra löpande underhållsarbete på fastigheten är en grundläggande tumregel för att behålla ett bra skick av husbyggnaden. Stor som liten. Kom i håg att ett eftersatt underhåll leder oftast till onödigt stora renoveringskostnader i slutändan och kan även skapa en besvärlig tillvaro för dom boende.