Fasadrenovering Stockholm.

Det finns många olika anledningar varför man renoverar sin fasadputs. Att man vill göra en fasadrenovering kan bero på att man vill förnya sitt hus eller också för att fasaden har ett renoveringsbehov. En fasadputs slits också väldigt olika. Ligger man intill en mycket trafikerad väg  eller mitt i Stockholms innerstad så smutsas fasaden ner mycket snabbare än vanligt och kan missfärga fasaden. I bland kan det räcka med en fasadrengöring för att väcka fasaden till liv igen och kanske få tillbaka en del av fasadputsens yttre forna glans. En fasadrenovering är oftast en god investering som inte bara förlänger fastighetens livslängd. Man skapar också en trevligare boendemiljö med en hel och fin fasad både för fastighetsägare och grannar. I Stockholm och våra förorter som exempelvis Bromma, Danderyd och Gamla Enskede finns det många vackra fasader med fasadputs. Vi hjälper dig gärna med din fasadrenovering så att din fastighet kommer att tillhöra en av dessa vackra putsade fasader.

När en fasadrenovering är ofrånkomlig.

Upptäcker man sprickor och putsnedfall i sin putsade fasad räcker det inte med att tvätta sin fasad. Då står man inför en kommande fasadrenovering och det är något helt annat. Vill det sig illa så kan även en fasadputs med risk för putsnedfall även utgöra en fara för människor som befinner sig nedanför. Sedan ska vi inte glömma att fasadputsen ska också skydda den bakomvarande konstruktionen från väder och vind och annat klimat från våra skiftande årstider. Beroende på putsbärare så kan skador bli olika omfattande men det är aldrig bra att låta skador i fasaden ligga öppet någon längre tid. Skador i fasadens yttre bör åtgärdas omgående. Det är inte bara att ha en vacker fasadputs som det handlar om. Fasaden har också en viktig funktion.

Förändringar i fasadens yttre.

Tänker man att man eventuellt vill byta färg på fasaden i samband med fasadrenoveringen så bör man tänka på att den nya färgen ska matcha arkitektur och fastighetens övriga stil och även passa in resterande omgivning. Fasaden får heller inte normalt sett sticka ut för mycket. Utför man en fasadrenovering på ett äldre kulturhistoriskt hus är det mindre troligt att man ens får byta färg eller göra andra förändringar i fasadens ytskiktsputs. Kontrollera alltid om det krävs bygglov för dina planerade förändringar i fasadputsen. I Stockholm kan det finnas en detaljplan för området där din fastighet befinner sig som kan försvåra eller rent av stoppar upp dessa planer helt. Även i andra delar av landets kommuner så förekommer krav på bygglov vid vissa typer av yttre förändringar så oavsett var man bor så ska det kontrolleras innan man påbörjar planerad fasadrenovering.

Många fasadputser skiljer sig åt och kräver olika typer av åtgärd.

En putsad fasad kan bestå av olika typer av putsbruk även om många fasadputser ser ungefär likadana ut vid första anblicken. Ett reverterat hus putsas normalt med ett rent kalkbruk. Många villor har puts på trästomme och det är det man menar när man pratar om reveterat. Andra typer av putsbärare som mursten putsas normalt med ett kc-bruk. Putsbruk delas upp i olika hållfasthetsklasser så det gäller att man vet vilket putsbruk man ska välja. Som lekman och utan erfarenhet kan detta bli mycket svårt. Det gäller att kunna bedöma vilket putsbruk som den befintliga fasaden innehåller. Lagar man inte med rätt typ av putsbruk är det risk att det blir fel och slutar med stor sannolikhet att reparationen av fasaden måste göras om inom kort. Det är även viktigt att välja rätt typer av färger när man ska måla en fasadputs. Dom flesta typer av fasadputs har ett behov av att kunna andas. Det vill säga att man ska inte måla dessa fasader med filmbildande täta färger som stänger till fasadputsen. Har man målat en fasadputs i felaktig färg kan det sluta med total nedtagning av all fasadputs och börja om på nytt. Detta ser man tyvärr exempel på i bland när någon fastighetsägare utan kunskap har bestämt sig för att måla om fasaden i egen regi. Anlita experthjälp i stället och låt oss utföra er fasadrenovering i Stockholm på ett professionellt sätt.

Man ska ha en trygg arbetsplats när man utför en fasadrenovering.

Täckt byggnadsställning vid fasadrenovering i Stockholm.

För att man ska kunna arbeta med fasadputsning på ett bra och tryggt sätt krävs att man har en bra och säker byggnadsställning monterad. Vi rekommenderar att man låter ett certifierat ställningsföretag montera byggnadsställning runt fastigheten för att kunna arbeta tryggt men också även föra kunna utföra ett korrekt arbete. En bra byggnadsställning underlättar att utföra en fasadrenovering väldigt mycket. Går man tillbaka lite i tiden så bestod dom äldre byggnadsställningarna av massiva stålrör och tjocka plank så kallat Burtonställning med skruvkopplingar för att hålla i hop byggnadsställningen. Dom var flexibla att bygga men tunga att arbeta med. Det är inte så ofta man ser den här typen av byggnadsställning längre. Självklart så använder vi oss av stålställningar även i dag fast med en annan konstruktion som gör det lättare och säkrare att använda sig av än den äldre varianten. I dag så består också många byggnadsställningar av lätta aluminiumprodukter som gör det lättare att bygga och även att transportera till och från olika arbetsplatser.

Fasadrenovering i Stockholms innerstad.

Fasadrenovering och alternativ att montera byggnadsställning.Ett uttryck som man hör i bland är Stockholmsställning vilket innebär att man bygger fasadställningen så att man kan gå under ställningen på trottoaren likt en tunnel under fasadrenoveringens gång . Nu är det ju inte bara i Stockholm eller i innerstaden man bygger enligt denna variant med byggnadsställningar. Denna variant av att bygga en ställning är ett utmärkt sätt för att inte stoppa upp eller förhindra passage för dom boende men även för dom som bara passerar under på trottoaren ska kunna göra detta tryggt. Det kan även finnas butiker i fastigheten och där vill man inte störa deras kunder för besök. Men framför allt så är säkerheten något som vi sätter först dels med skydd för om något skulle falla ned men också för dom murare som befinner sig på byggnadsställningen.

Renovera fasaden på ett säkert sätt.

Självklart så har vi ett lika stort säkerhetstänk oavsett om vi arbetar i Stockholm city eller utför en fasadrenovering i Bromma.  I dag som entreprenör måste man upprätta en arbetsmiljöplan och detta innebär att måste tänka på olycksrisker och förebygga dessa på bästa möjliga sätt för dom som arbetar och även för andra som befinner sig på arbetslatsen under fasadrenoveringens gång. Detta är enbart en del av det sätt man arbetar för att minska risker för olycksfall.

Fasadrenovering under vintertid.

Det är klart att man föredrar att utföra en fasadrenovering under en varmare period än mitt under en kall vinter men arbetet med att utföra en fasadrenovering stannar inte upp för detta. Det finns lite metoder att ta till under denna kalla årstid. Arbetar man under vintertid så är det brukligt att man klär in samtliga delar av byggnadsställningen med en presenning för att kunna hålla den värme som dom flesta fasadprodukter behöver för att kunna torka på ett bra sätt. Vill det sig illa så kan puts och murbruk frysa och kan inte torka som det ska och förlorar där med den styrka och egenskaper som pursbruket ska ha. Det finns också varianter av frysskydd som man kan blanda ner i putsbruket för att det inte ska kunna frysa. Man brukar också använda sig av olika typer av värmeaggregat för att klara att hålla den passande temperatur fasadputsen behöver. Vanligaste varianten för att tillföra värme är gas eller dieselaggregat. Man bör också tänka på att kostnaden för en fasadrenovering ökar under vintertid beroende på hur mycket uppvärmning man måste hjälpa till med. Det händer även att man klär in byggnadsställningar under sommartid med presenning men vanligast är att man då använder sig av en typ som kallas sommarväv under denna årstid.

Vi kan putsade fasader och dess renoveringsmetoder.

Stockholm består av många vackra fasader med utsmyckningar och fantastiskt vackra fasadputser och vi hjälper gärna till med vår erfarenhet att bevara Stockholm och dessa vackra fasadputser i detta skick. Vi utför fasadrenoveringar i allt från större flerfamiljshus till mindre villor i våra närförorter. Vi är specialister på fasadrenoveringar och utför även dom flesta andra typer av arbeten inom mur och puts. Som företag renoverar vi med nytt eller återställer den gamla kulturhistoriska kalkputsade fasader med gamla traditionella metoder. Att använda sig av kalkfärg är ingen ny metod utan detta är ett mycket gammalt och beprövat sätt att måla kalkputsade fasader med. Som fasadspecialist har vi en lång och gedigen branschvana att utföra fasadrenoveringar i Stockholm och dess närliggande områden. Låt oss renovera er putsade fasad. Då är ni i professionella trygga händer.

Fasadrenovering och rot-avdrag.

Som privat fastighetsägare så har man möjlighet i många falla rätt att utnyttja Rot-avdraget med 30 % med ett maxbelopp på 50 000:- förutsatt att man inte utnyttjat Rot-avdraget tidigare samma år. Kontrollera alltid vilka villkor och vad som gäller för just dig oavsett typ av renovering. Läs mer på Skatteverkets hemsida. Rätt till Rot-avdrag kan minska kostnaden för ett arbete med betydande belopp så denna möjlighet ska man inte glömma att kontrollera.

Välkommen att kontakta oss.