Fasadrenovering.

Det finns många olika anledningar varför man renoverar sin fasadputs .Att man vill göra en fasadrenovering kan bero på att man vill förnya sitt hus eller också för att fasaden har ett renoveringsbehov. En fasadputs slits också väldigt olika. Ligger man intill en mycket trafikerad väg så smutsas fasaden ner mycket snabbare än vanligt. och missfärgar fasaden. I bland kan det räcka med en fasadrengöring för att väcka fasaden till liv igen och kanske få tillbaka en del av sin forna glans. En fasadrenovering är oftast en god investering som inte bara förlänger fastighetens livslängd utan skapar och en trevligare boendemiljö med en hel och fin fasad både för fastighetsägaren och grannar.

Upptäcker man sprickor och putsnedfall i sin putsade fasad räcker det inte med att tvätta sin fasad. Då står man inför en kommande fasadrenovering och det är något helt annat. Vill det sig illa så kan även en fasadputs med risk för putsnedfall utgöra en fara för människor nedanför. Sedan ska vi inte glömma att fasadputsen ska också skydda den bakomvarande konstruktionen från väder och vind. Det är inte bara att ha en vacker fasadputs som det handlar om. Den har också en viktig funktion.

Många fasadputser skiljer sig åt och kräver olika typer av åtgärd.

En putsad fasad kan bestå av olika typer av putsbruk även om många fasadputser ser ungefär likadan ut vid första anblicken. Ett reverterat hus putsas normalt med ett rent kalkbruk. Många villor har puts på trästomme och det är det man menar när man pratar om reveterat. Andra typer av putsbärare som mursten putsas med ett kc-bruk. Putsbruk delas upp i olika hållfasthetsklasser så det gäller att man vet vilket putsbruk man ska välja. Utan erfarenhet kan detta bli mycket svårt. Det gäller att kunna bedöma vilket putsbruk som den befintliga fasaden innehåller. Lagar man inte med rätt typ av putsbruk är det risk att det blir fel och slutar med stor sannolikhet att reparationen måste göras om inom kort. Det är även viktigt att välja rätt typer av färger när man ska måla en fasadputs. Dom flesta typer av fasadputs har ett behov av att kunna andas. Det vill säga att man ska inte måla dessa fasader med filmbildande täta färger som stänger till fasadputsen. Har man målat en fasadputs i fel färg kan det sluta med total nedtagning av all fasadputs och börja om på nytt. Detta ser man tyvärr exempel på i bland när någon fastighetsägare utan kunskap har bestämt sig för att måla om fasaden i egen regi.

Man ska ha en trygg arbetsplats.

För att man ska kunna arbeta med fasadputsning på ett bra och tryggt sätt krävs att man har en bra och säker byggnadsställning monterad. Vi rekommenderar att man låter ett certifierat ställningsföretag montera byggnadsställning runt fastigheten för att kunna arbeta tryggt men också även föra kunna utföra ett korrekt arbete. En bra byggnadsställning underlättar att utföra en fasadrenovering väldigt mycket. Går man tillbaka lite i tiden så bestod dom äldre byggnadsställningarna av massiva järnrör och tjocka plank så kallat Burtonställning. Dom var flexibla att bygga men tunga att arbeta med. Det kan förekomma fortfarande men det är inte så ofta man ser den här typen av byggnadsställning längre. I dag så består byggnadsställningar för det mesta av lätta aluminiumprodukter som gör det lättare att bygga och även att transportera till och från olika arbetsplatser.

Ett uttryck som man hör i bland är Stockholmsställning vilket innebär att man bygger fasadställningen så man kan gå under ställningen på trottoaren likt en tunnel . Nu är det ju inte bara i Stockholm man bygger enligt den varianten med byggnadsställningar. Arbetar man under vintertid så är det brukligt att man klär in byggnadsställningen i en presenning för att kunna hålla den värme som dessa fasadprodukter behöver. Man brukar också använda sig av olika typer av värmeaggregat för att klara att hålla den passande temperatur man behöver. Det händer även att man klär in byggnadsställningar under sommartid med presenning men vanligast är att man då använder sig av en typ som kallas sommarväv under denna årstid.

Välkommen att kontakta oss.