Måla träfasad.

Måla om träfasaden.

Som villaägare i Stockholm och även i andra delar av landet kan det vara bra att ha en löpande kontakt med en fasadspecialist inom att måla träfasader för att hjälpa till och sköta om ett löpande underhåll . Vissa fastighetsägare har både erfarenhet och kunskap att sköta underhållet själv som är ett måste för att hålla sin träfasad i ett gott skick. Träfasaden ska klara av att stå emot vårt skiftande klimat tills det är dags att utföra en fasadrenovering igen. Med färg som krackelerar och sprickor och glipor i träfasaden finns det risk för inträngande fukt och vatten som kan skada träpanelen och även bakomliggande huskonstruktion. Har man fått fukt och rötskador i bakomliggande konstruktion blir en fasadrenovering av den målade träfasaden betydligt mer komplicerat. Ett regelbundet underhåll lönar sig och se gärna till att åtgärda dom skador i träfasaden som uppkommit omgående. Förebyggande underhåll av en fasad bör utföras oberoende vilken typ av yttre fasadbeklädnad huset än har.

När tiden inte räcker till.

Tiden bara rusar i väg och i bland utan att man riktigt hänger med. Både familj och arbete tar mycket tid mellan varven så det är kanske inte så konstigt att man glömmer bort att tänka på det viktiga underhållet av fastigheten där man bor. Och ett eftersatt eller uteblivet underhåll är inte förlåtande på något sätt utan slutar oftast med dyra och kanske rent av onödiga renoveringskostnader om skador hade uppmärksammats och åtgärdats i tid. Bor du i ett hus som har ett antal år med ett eftersatt yttre fastighetsunderhåll är det troligen dags se över ditt yttre skydd mot klimatets alla yttre påfrestningar som din fasad blir utsatt för.

Vi målar stort och vi målar smått i Stockholm.

Förebyggande underhåll av träfasaden ska också ske på ett säkert och tryggt sätt. Man bör inte riskera att utsätta sig själv eller andra för onödiga olycksrisker. Att klättra upp och ner på en stege med färgburkar och penslar som man behöver för att åtgärda någon skada i träpanelen kan fungera på lägre höjd men på högre höjder är det absolut inget vi rekommenderar. Bra byggnadsställningar är att föredra för att kunna arbeta tryggt på lite högre höjder. Som företag är man också skyldig att se till att man har en trygg och säker arbetsplats både för sig själv och dom som arbetar på arbetsplatsen.

Vi målar din träfasad.

Behovet av att utföra fasadrenoveringar på träfasader och även putsade fasader kommer alltid att finnas och särskilt stora behov kommer att finnas i större städer som Stockholm och närliggande förorter. Att renovera en träfasad kräver kompetens om hur man utför en fasadmålning på ett korrekt och riktigt sätt. Orsaker till att man måste renovera sin målade träfasad varierar men i bland är det så enkelt att färgen på fasaden har gjort sitt och behöver målas om för att fastigheten ska få en hel och fin träfasad igen. I dom flesta fall räcker det med att man ”generellt enkelt förklarat” att man skrapar bort lös sittande färg, grundmålar trärena ytor för att sedan måla om hela träfasaden i en passande kulör. Dessa moment är själva grunden i en målning av en träfasad. Såvida man inte har ett för långt gånget eftersatt underhåll av fasaden. Eftersatt underhåll kan också leda till byte av träpanel helt eller delvis.

I bland måste man byta ut dåligt trävirke innan målning.

           

Hur ofta ska man måla om sin fasad?

När det gäller målade träfasader ligger ofta underhållsintervallen mellan 10 – 12 år men ingen regel utan undantag. Oavsett vilken typ av fasad man har så kommer man troligen som fastighetsägare att behöva utföra en fasadrenovering någon gång. Hur lång tid det tar att måla om ett hus är svårt för oss att bedöma utan att ha besökt fastigheten. Tiden för att utföra en fasadrenovering varierar naturligtvis beroende på storlek men också på hur stort renoveringsbehovet är. Vilka skador som fasaden dragits på sig genom åren. Gäller det en putsad fasad kanske man behöver ersätta all gammal fasadputs med nytt och detta kan vara tidskrävande. Målade trähus kanske behöver byta träpaneler och det tar också tid på sitt sätt. För att kunna uppge någon tidsangivelse för just ditt objekt måste man besöka fastigheten och utföra en besiktning och med detta underlag göra en bedömning av fasadrenoveringens omfattning.

Planerar du att måla om fasaden?

Vi på Fasadspecialisten.se erbjuder ett stort antal olika måleritjänster från allt till små villaägare till större bostadsföreningar. Här hittar du ett axplock av våra tjänster.

  • Vi erbjuder allt från fönsterrenovering till underhållsmålning.
  • Vi målar eller utför utvändig ytskiktsrenovering både när det gäller fasadputs eller träfasader.
  • Vi målar alla typer av utvändiga byggnadsdelar som exempelvis plåtdetaljer som hängrännor och stuprör, ståndplåtar, plåtbeslag på ditt tak.
  • Vi renoverar och målar även källarutrymmen.

Vi har lång och bred kompetens när det gäller att utföra målningsarbete. Vi hjälper dig gärna med målning och underhållsarbeten på din fastighet.

Äldre kulturhistoriska målade hus.

När man renoverar ett äldre kulturhistoriskt hus blir det oftast bäst resultat när man renoverar i ursprungliga material och färger. Många gånger så har gamla hus blivit renoverade ett antal gånger och tappat bort sitt ursprungliga utseende på vägen. Finns det gammal dokumentation kvar så kanske man kan se i vilka kombinerade färger huset målades i från början. Alternativt om man tur kan det ibland finnas kvar gamla färgburkar som talar om vilka typer av målarfärg som man använts sig av.

Hitta tillbaka till ursprungligt utseende.

Det finns också lite andra knep att ta till för att hitta tillbaka till ursprungligt utseende. Man kan titta efter gamla fotografier exempelvis. Det är också möjligt att skrapa lite försiktig i fasaden och se vad som ligger under nuvarande målarfärg. Välj ett ställe i fasaden som är skyddat och inte så väderbitet så är chansen ganska stor att gamla kulörer kan finnas kvar under dom nyare färgerna.

Är det så att man inte gillar den gamla färgsättningen så kan man ju alltid välja en ny färgkombination men som ändå passar till husets ursprungliga tidsepok och utseende.

Hör av dig till oss för en professionell utförd fasadrenovering i Stockholm och omnejd.